PageView Facebook
date_range 08/03/2024 visibility 1851 views
bookmark HR Knowledge
พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานด้วย Performance Improvement Plan - blog image preview
Blog >พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานด้วย Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan (PIP) คืออะไร? องค์กรจะใช้เครื่องมือนี้ในการช่วยเหลือพนักงานภายในองค์กรอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


Performance Improvement Plan (PIP) คืออะไร?


Performance Improvement Plan (PIP) คือ เครื่องมือพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ส่วนใหญ่เป็นแผนเฉพาะของบุคคล หลังจากองค์กรพบว่าการทำงานของพนักงานที่ผ่านมานั้นไม่ตรงตามเป้าหมาย เครื่องมือนี้จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานพัฒนาตนเองให้ขึ้นมาอยู่ในระดับที่องค์กรคาดหวังได้


กระบวนการของ Performance Improvement Plan (PIP)


เครื่องมือ Performance Improvement Plan (PIP) จะช่วยกระตุ้นพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างไร และหากต้องใช้ PIP ต้องมีขั้นตอนและกระบวนการอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

 

  • Feedback การทำงานให้พนักงานทราบถึงปัญหาการทำงานของตนเองอย่างเร่งด่วนและจริงจัง
  • หัวหน้างาน ต้องร่วมมือกับพนักงาน เพื่อร่วมกันจัดทำแผน PIP โดยให้หัวหน้างานเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนในครั้งนี้
  • HR จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อ Upskill ให้กับพนักงาน

เทคนิคการใช้ PIP ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


การใช้ Performance Improvement Plan (PIP) มีเป้าหมายหลักใดในการช่วยเหลือพนักงาน รวมถึงเครื่องมือนี้จะส่งผลดีต่อองค์กรอย่างไร วันนี้เรามีเทคนิคการใช้แผน PIP มาฝาก ไปดูกันเลยตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

องค์กรต้องพูดคุยกับพนักงานในเรื่องแผน PIP ให้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานทราบว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของแผนนี้คืออะไร เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากองค์กรสื่อสารและตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับแผน PIP อย่างชัดเจน ทั้งองค์กรและพนักงาน ก็จะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือนี้ ส่งผลให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

หาสาเหตุหลักของปัญหา

ในบางครั้งผลการปฏิบัติงานที่ด้อยคุณภาพลงอาจเกิดจากปัญหาส่วนตัวของพนักงาน เช่น สูญเสียคนในครอบครัว / ปัญหาสุขภาพ / ภาวะเครียด ฯลฯ องค์กรสามารถเข้ามาพูดคุยกับพนักงานได้เป็นระยะ ๆ พูดคุยถึงปัญหาอย่างจริงใจและเคารพ เพื่อหาจุดกึ่งกลางในการร่วมกันแก้ไขปัญหา

 

สื่อสารในแง่บวก

แม้ว่าพนักงานจะอยู่ในแผน PIP แต่องค์กรก็ควรที่จะสื่อสารกับพนักงาน และทำให้พนักงานเข้าใจว่าพนักงานนั้นเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าขององค์กร ควรเน้นสื่อสารในเรื่องเชิงบวก แน่นอนว่าพนักงานที่ถูกวางให้อยู่ในแผน PIP ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง เพราะแผน PIP ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อทำลายหรือเป็นบทลงโทษ แต่เครื่องมือนี้เป็นสิ่งที่ให้โอกาสให้พนักงานพัฒนาตนเองต่างหาก

 

ให้การสนับสนุนหรือจัดฝึกอบรม

สาเหตุหลักที่ผลงานของพนักงานด้อยคุณภาพลง อาจจะเกิดจากการฝึกอบรม / ไม่ได้ผ่านกระบวนการปฐมนิเทศที่ดี หรือไม่มีทักษะที่ดีเพิ่มเติม องค์กรควรต้องหาวิธีช่วยเหลือที่เหมาะสม เช่น จัดการฝึกอบรมให้พนักงาน / การ Coaching / หรือการมีพี่เลี้ยงที่มากประสบการณ์มาดูแล สิ่งนี้อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานกลับมาดีขึ้น และอาจทำให้พนักงานมี Passion ในการทำงานที่ดีขึ้นได้


ข้อดีของ Performance Improvement Plan

 

แน่นอนว่าแผน PIP มีประโยชน์ต่อทั้งองค์กรและพนักงาน วันนี้เรารวบรวมข้อดีของ Performance Improvement Plan มาฝาก ไปดูกันเลย


 

  • สร้างความมั่นใจให้กับพนักงานว่าพวกเขาจะได้รับการฝึกอบรมอย่างยุติธรรม รวมถึงการได้รับโอกาสในการปรับปรุงตัว แทนที่จะถูกเลิกจ้างโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า
  • ให้โอกาสและอำนาจแก่พนักงาน ให้พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในด้านการทำงาน
  • พนักงานอาจกลายเป็นคนทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ด้วยกระบวนการ PIP เป็นเอกสารที่มีลายลักษณ์อักษร ความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องก็จะลดลง หากกรณีประสิทธิภาพของพนักงานไม่ดีขึ้นและเกิดการเลิกจ้างจริง

สรุปพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานด้วย Performance Improvement Plan (PIP)

 

โดยสรุปแล้ว Performance Improvement Plan (PIP) ถือเป็นเครื่องมือพัฒนาประสิทธิภาพที่มีคุณค่าที่หลายองค์กรนิยมนำมาใช้ ข้อควรระวังคือ องค์กรต้องรู้จักกับแผนนี้อย่างชัดเจน กำหนดแผนนี้ให้มีประสิทธิภาพและยุติธรรมต่อพนักงานอย่างแท้จริง  รวมไปถึงวิธีการนำมาใช้ก็ต้องนำมาใช้ให้ถูกต้องและสร้างสรรค์ เพราะเป้าหมายของแผน PIP คือการหลีกเลี่ยงการถูกเลิกจ้าง / ลดตำแหน่ง ฯลฯ องค์กรต้องทำให้พนักงานเรียนรู้ว่าแผน PIP นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน การมอบโอกาสในการพัฒนาตนเอง ไม่ใช่บทลงโทษที่พนักงานพึงจะได้รับ

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้