PageView Facebook
date_range 17/04/2024 visibility 490 views
bookmark HR Knowledge
5 ปัญหาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ HR ต้องรู้ - blog image preview
Blog >5 ปัญหาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ HR ต้องรู้

HR มาทางนี้! วันนี้เรารวบรวม 5 ปัญหาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ HR ต้องรู้มาฝากทุกท่าน จะมีรายละเอียดอะไรที่ HR ต้องรู้บ้าง ไปติดตามกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


ว่าด้วยเรื่อง “การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร”


การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เป็นสิ่งที่ HR ต้องให้ความสำคัญและไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะองค์กรระดับใด ก็ย่อมต้องการพนักงานที่มีฝีมือและมีศักยภาพมาร่วมงานด้วยกันทั้งนั้น แต่กว่าจะได้พนักงานมาร่วมงาน HR และองค์กร ก็ต่างมีกระบวนการในการคัดเลือกที่แตกต่างกันออกไปตามโครงสร้างองค์กร แน่นอนว่าระหว่างการคัดเลือกพนักงานย่อมเกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย ดังนั้น HR ก็ควรจะเตรียมรับมือให้พร้อมกับปัญหาหลากหลายรูปแบบที่อาจจะเกิดเกิดขึ้นระหว่างการสรรหาและคัดเลือบุคลากรด้วย


Tips! อ่านบทความเพิ่มเติมต่อได้ที่นี่ >> สรรหาบุคลากรคืออะไร ทำไม HR ควรให้ความสำคัญ


รวมปัญหาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ HR ต้องรู้


วันนี้เรารวบรวมปัญหาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ HR ต้องรู้ มาฝากทุกท่าน จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยมาตรฐานของเกรดเฉลี่ยที่ไม่เท่ากัน

หลักฐานแรกที่ HR ต้องใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรก็คือเรื่องของผลการเรียน เพราะผลการเรียนจะสะท้อนความรับผิดชอบของบุคคลนั้นได้เป็นอย่างดี แต่ปัญหาที่ฝ่าย HR ทุก ๆ องค์กรต้องเจอ ก็คือมาตรฐานการออกเกรดเฉลี่ยของแต่ละสถาบัน ซึ่งมีความแตกต่างกัน เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละรายวิชาก็แตกต่างกันออกไป แม้แต่เกณฑ์การให้เกียรตินิยมของแต่ละสถาบันก็ต่างกันอีกด้วย ผู้สมัครบางคนอาจมีเกรดเฉลี่ยที่เท่ากัน แต่เกณฑ์ของแต่ละสถาบันนั้นก็แตกต่างกัน ฝ่ายบุคคลควรทำความเข้าใจระบบและมาตรฐานนี้อย่างละเอียด เพื่อทำให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างยุติธรรม และทำให้องค์กรได้รับพนักงานที่ตรงกับความต้องการขององค์กรให้มากที่สุด

 

แนวทางแก้ปัญหา

 • เกรดเฉลี่ยเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบ่งบอกความสามารถของแต่ละบุคคลได้ เนื่องจากเกรดเฉลี่ยที่ออกมานั้นล้วนแล้วแต่มาจากสถาบันที่มีเกณฑ์และมาตรฐานที่แตกต่างกัน เบื้องต้น HR ควรศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และมาตรฐานของแต่ละสถาบันก่อน แล้วจึงจัดมาตรฐานของแต่ละสถาบันให้เป็นบรรทัดฐานขององค์กร จึงค่อยมาดูที่เกรดเฉลี่ยของผู้สมัครเป็นลำดับถัดมา

 

ระบบการคัดเลือกขาดประสิทธิภาพ

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพนั้นอาจเริ่มตั้งแต่การการประกาศรับสมัครงานที่ไม่ชัดเจน, ระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน, คัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นจากใบสมัครหรือ Resume ยังไม่ดีพอ, เกณฑ์การคัดเลือกไม่ชัดเจน, HR ไม่สามารถสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานได้

 

แนวทางแก้ปัญหา

 • องค์กรควรคัดเลือก HR ที่ทำงานได้หลากหลายด้าน เพราะ HR ต้องสื่อสารและดูแลพนักงาน ดังนั้น HR ควรมีทักษะการสื่อสารที่ดีเป็นสำคัญด้วย หาก HR มีประสิทธิภาพย่อมสามารถคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเข้ามาทำงานกับองค์กรได้ดีอย่างแน่นอน
 • การช่วยกันคัดเลือกพนักงาน ควรมาจากความคิดเห็นจากบุคลากรจากหลาย ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตวิทยาบุคคล หรือจากประสบการณืการทำงานจริง เพื่อคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุด อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ก็เพื่อป้องกันการคัดเลือกที่ทุจริต ไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรม สิ่งนี้อาจทำให้องค์กรได้บุคลากรที่ไม่มีศักยภาพมากพอเข้ามาร่วมงานได้

 

การประกาศรับสมัครงานขาดแรงจูงใจ

HR หลาย ๆ คนอาจเลือกใช้ประกาศรับสมัครงานที่ไม่เหมาะสม หรือเลือกใช้ช่องทางสื่อที่ไม่ตรงกลุ่มเป้ามาย สิ่งนี้อาจทำให้องค์กรไม่ได้รับความสนใจจากผู้สมัครเท่าที่ควร แรงจูงใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการใช้สโลแกน หรือ คำพูดที่สวยหรู โดนใจ เพื่อดึงดูดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การประกาศรับสมัครงานที่ดูเป็นทางการ ใช้คำที่เหมาะสม อาจดูน่าเชื่อถือและเป็นแรงจูงใจที่ดีกว่า สิ่งจูงใจที่ดีอีกอย่างก็คือข้อมูล โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ, โบนัส, การฝึกอบรม,  หรือการไป Outing เป็นต้น การสร้างแรงจูงใจผ่านการประกาศรับสมัครงาน ถือเป็นตัวคัดกรองด่านแรกที่จะทำให้คนสนใจมาร่วมงานกับองค์กรมากยิ่งขึ้น

 

แนวทางแก้ปัญหา

 • ข้อความในประกาศรับสมัครงาน ควรใช้ภาษาทางการ ต้องถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน นอกจากนี้ ควรใช้ภาษาให้เหมาะสมกับตำแหน่ง อีกทั้ง ควรใส่ข้อมูลสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ที่จำเป็นกับพนักงาน เพื่อเป็นปัจจัยในการประกอบการตัดสินใจที่สำคัญ และสิ่งนี้อาจทำให้องค์กรดูน่าเชื่อถือและน่าร่วมงานได้มากขึ้นอีกด้วย
 • การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ ในปัจจุบันนี้ผู้สมัครส่วนใหญ่สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ หาก HR ประกาศรับสมัครงานให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้สมัครและองค์กรได้คัดเลือกพนักงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

 

ทัศนคติไม่ตรงกัน

ทัศนคติ ถือเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน และนับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน อาจส่งผลต่อการทำงานได้ แม้ว่าผู้สมัครอาจมีทักษะ ความสามารถสูง คุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน แต่หากมีทัศนคติลบก็อาจส่งผลกระทบได้ในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน, ประสิทธิภาพการทำงาน, บรรยากาศในการทำงาน เป็นต้น

 

แนวทางแก้ปัญหา

 • HR ควรมีทัศนคติที่เป็นกลาง ไม่ควรใช้ทัศนคติส่วนบุคคลมาคัดเลือกพนักงาน เพราะบางครั้งทัศนติส่วนบุคคลที่เป็นลบ อาจทำให้ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นมององค์กรด้วยทัศนคติที่เป็นลบ สิ่งนี้อาจทำให้การรับสมัครพนักงานยากขึ้นอีกด้วย
 • HR ควรมีแบบทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องต้น ที่สามารถประเมินผลทัศนคติเบื้องต้นได้ สิ่งนี้อาจช่วยให้ HR คัดเลือกพนักงานได้ง่ายขึ้น และในช่วงสัมภาษณ์งาน HR ควรให้ผู้สมัครได้แสดงแสดงความคิดเห็น แสดงทัศนคติ และวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อทำให้ HR มองเห็นภาพรวมและทัศนคติโดยรวมของผู้สมัครได้ดียิ่งขึ้น  

 

พนักงานขาดทักษะ มีความสามารถไม่ตรงตามที่องค์กรต้องการ

ปัญหาหลัก ๆ ที่ HR มักพบบ่อยในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร คือการที่ได้พนักงานที่ขาดทักษะ มีความสามารถไม่ตรงตามที่องค์กรต้องการ บางกรณีผู้สมัครอาจให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง สัมภาษณ์อวดอ้างเกินมาตรฐานของตนเอง กรณีนี้ HR อาจต้องทำให้ผู้สมัครแสดงความสามารถให้ได้ตามที่สัมภาษณ์เอาไว้ เพื่อป้องกันการรับพนักงานที่มีศักยภาพและความสามารถไม่ตรงกับที่องค์กรต้องการ

 

แนวทางแก้ปัญหา

 • HR ควรประสานงานกับหัวหน้างานแต่ละฝ่ายที่ต้องการพนักงานเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นต้องมีในสายงานนั้น ๆ และให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสายงานช่วยตรวจสอบและทำการประเมินความสามารถของผู้สมัครอีกครั้ง
 • HR ต้องตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครในเชิงลึกอย่างจริงจัง ตรวจสอบข้อมูลประวัติการทำงานในอดีต หรือประเมินผู้สมัครให้รอบด้าน บางทักษะ HR สามารถทดสอบเบื้องต้นได้ โดยการให้แบบทดสอบด้านต่าง ๆ เพื่อทดสอบความสามารถ และประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน แล้วจึงนำมาประกอบการพิจารณาในภายหลังได้ด้วย

 

สรุป 5 ปัญหาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ HR ต้องรู้

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ HR ต้องรู้ แน่นอนว่าการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรแต่ละครั้ง ต้องใช้เวลา และ HR ก็ต้องทำการบ้านในหลาย ๆ ขั้นตอนเพื่อทำให้การคัดเลือกพนักงานไม่เกิดปัญหาหรือเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด เพื่อทำให้องค์กรได้รับพนักงานที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่ตอบโจทย์องค์กร และทำให้องค์กรประสบความสำเร็จต่อไปได้


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้