PageView Facebook
date_range 14/05/2024 visibility 231 views
bookmark HR Knowledge
สตาร์ทอัพ (Startup) คืออะไร? ต่างจาก ธุรกิจ SME อย่างไร? - blog image preview
Blog >สตาร์ทอัพ (Startup) คืออะไร? ต่างจาก ธุรกิจ SME อย่างไร?

ไขข้อสงสัยธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) คืออะไร? มีความแตกต่างจากธุรกิจ SME ในเรื่องใด และอย่างไรบ้าง? มาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันได้ในบทความนี้เลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


รู้จักกับสตาร์ทอัพ (Startup) คืออะไร

สตาร์ทอัพ (Startup) คือ บริษัทใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดด มักใช้เทคโนโลยีหรือไอเดียใหม่ ๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น ธุรกิจ Food Delivery เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีในส่วนของเรื่องพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ที่ส่งเสริมกับธุรกิจทั้ง 2 ธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น


รู้จักกับ SME คืออะไร

ในส่วนของ SME หรือ Small and Medium-sized Enterprises คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการรายย่อย มีขนาดเล็ก ไม่ได้อยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ โดยจุดเด่นของธุรกิจ SME คือการดำเนินธุรกิจในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรมขนาดเล็ก เป็นต้น


ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ต่างจาก ธุรกิจ SME อย่างไร

ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) และธุรกิจ SME มีความคล้ายคลึงกันตรงที่เป็นธุรกิจเริ่มต้นใหม่ แต่ก็มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น ขนาดของกิจการ แนวคิดเริ่มต้นธุรกิจ แหล่งเงินลงทุน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


ความต่างทางด้านขนาดของกิจการ

เรื่องของความต่างทางด้านขนาดของกิจการในช่วงเริ่มต้นทำธุรกิจในส่วนของสตาร์ทอัพ มักมีขนาดของกิจการที่เล็ก เนื่องจากเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยทีมงานไม่กี่คน ซึ่งในขณะที่ธุรกิจ SME จะมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กว่า

 

ความต่างทางด้านแนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ

สตาร์ทอัพ มักมีแนวคิดที่ค่อนข้างแหลวกแนว และแปลกใหม่ เนื่องจากมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในขณะที่ธุรกิจ SME มักเริ่มต้นจากแนวคิดที่เรียบง่าย ตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีอยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นจึงทำให้มีผู้ผลิตเข้ามาผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว

 

แหล่งเงินลงทุน

แหล่งเงินลงทุนสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ มักมาจากการระดมทุนจากนักลงทุนมาขยายกิจการ โดยนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ Angel Investor และVenture Capital ซึ่งในส่วนของแหล่งเงินลงทุนของธุรกิจ SME มักใช้เงินทุนของเจ้าของกิจการเป็นหลัก หรือเงินจากครอบครัว หรืออาจมีการกู้ยืมเงินจากธนาคาร

 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินกิจการ

Startup มักจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด ในขณะที่ SME อาจจะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วและสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินของธุรกิจ หรือปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

สรุปสตาร์ทอัพ (Startup) คืออะไร? ต่างจาก ธุรกิจ SME อย่างไร

ในภาพรวมแล้ว ธุรกิจสตาร์ทอัพเน้นที่การสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในขณะที่ธุรกิจ SME เน้นที่ความมั่นคงและการดำเนินธุรกิจในตลาดที่มีความเสถียรและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีความต่างในเรื่องของ ขนาดของกิจการ แนวคิดในการเริ่มต้นทำธุรกิจ แหล่งเงินลงทุน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินกิจการ แต่อย่างไรก็ตามทั้งสตาร์ทอัพและ SME ก็มีความเหมือนกันในเรื่องของการดำเนินกิจการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการเช่นเดียวกันนั่นเอง

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้