PageView Facebook
date_range 04/11/2022 visibility 13573 views
bookmark HR Knowledge
ความสำคัญของหนังสือรับรองเงินเดือนที่ลูกจ้างต้องรู้ - blog image preview
Blog >ความสำคัญของหนังสือรับรองเงินเดือนที่ลูกจ้างต้องรู้

หนังสือรับรองเงินเดือนคือเอกสารประเภทหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กับสลิปเงินเดือน รวมไปถึงธุรกรรมต่างๆ บทความนี้จะมาอธิบายถึงความสำคัญที่ต้องรู้

หนังสือรับรองเงินเดือนสำคัญอย่างไร

หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ที่มนุษย์เงินเดือนหน้าพนักงานทุกคน จำเป็นต้องรู้จักและทำความเข้าใจเอาไว้ เพราะหน้าที่ของเอกสารชุดนี้คือการยืนยันรายได้ของเรา เทียบเท่ากับสลิปเงินเดือนเลยทีเดียว ซึ่งพนักงานหลายๆ คนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าเอกสารชุดนี้สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง

โดยในบทความนี้ Humansoft จะมาอธิบายถึงความสำคัญของหนังสือรับรองเงินเดือน ตั้งแต่ความหมาย ข้อมูลที่ต้องใช้ อายุของเอกสาร รวมไปถึงความแตกต่างระหว่างสลิปเงินเดือน  


ทำความเข้าใจกับหนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน (Salary Certificate) คือ เอกสารที่ใช้สำหรับชี้แจงรายได้ของพนักงานในแต่ละเดือน โดยที่ทางเจ้าของบริษัทหรือฝ่าย HR เป็นผู้ออกเอกสารชุดนี้ให้เท่านั้นพนักงานทั่วไปที่เป็นผู้ร้องขอไม่สามารถออกเองได้ เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับธุรกรรมต่างๆ กับสถาบันการเงินอย่าง เช่น การยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร การขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น


Tips! อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ >>> รวมเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับหนังสือรับรองเงินเดือน

อายุของหนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือนนั้นมีอายุการใช้งานที่จำกัดซึ่งจะเริ่มนับอายุตั้งแต่วันที่ออกให้ โดยจำนวนวันจะแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน สามารถแบ่งได้ทั้งหมด 3 กรณีดังนี้

• หนังสือที่ใช้สำหรับยื่นขอสินเชื่อมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 เดือน หรือ 30 วัน

• หนังสือที่ใช้กับหน่วยงานมีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน

• หนังสือที่ใช้สำหรับยื่นขอวีซ่ามีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 เดือน หรือ 30 วัน และอาจต้องใช้เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ


ข้อมูลที่ต้องมีบนหนังสือรับรองเงินเดือน

ในหนังสือรับรอง 1 ชุดนั้นจะต้องมีข้อมูลหรือองค์ประกอบสำคัญหลายสิ่งที่เจ้าของกิจการหรือฝ่าย HR จำเป็นต้องมี โดยรายละเอียดทั้งหมดมีดังนี้

 • ชื่อและนามสกุล ของพนักงาน
 • ชื่อบริษัทหรือองค์กรของพนักงาน
 • ตำแหน่งงานของพนักงาน
 • วัน-เดือน-ปี จนถึงวันปัจจุบันที่ออกหนังสือรับรองฉบับนี้
 • อัตราเงินเดือนที่พนักงานได้รับ โดยไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆ
 • ความต้องการใช้งานเอกสารชุดนี้
 • วันที่ออกเอกสาร
 • ลงชื่อผู้ออกเอกสาร พร้อมตำแหน่ง และตราประทับบริษัท


หนังสือรับรองเงินเดือนมีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ของเอกสารรับรองเงินเดือนชุดนี้หลักๆ จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งสิ้น เพราะเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยชี้วัดรายได้ต่อเดือนของพนักงาน โดยเฉพาะการขอสินเชื่อ การกู้เงิน การทำบัตรเครดิต ทางธนาคารจำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อเป็นหลักประกันที่ยืนยันความมั่นคงทางการเงินได้ รวมไปถึงการสมัครงานในองค์กรบางแห่งก็ต้องการเอกสารชุดนี้เพื่อยืนยันถึงความสามารถและผลตอบแทนที่พวกเขาเคยได้รับอีกด้วย

หนังสือรับรองเงินเดือนต่างจากสลิปเงินเดือนอย่างไร

หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือนนั้นเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดทางการเงินทั้งคู่แต่มีความแตกต่างกันพอสมควร โดยในลักษณะของหนังสือรับรองเงินเดือนจะเป็นเอกสารที่แสดงรายได้ของพนักงานทั้งหมดตั้งแต่เดือนแรกจนถึงวันที่ขออย่างเดียวโดยไม่มีรายการหักหรือค่าตอบแทนพิเศษใดๆ มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ในขณะที่สลิปเงินเดือนจะเป็นเอกสารที่แจกแจงรายละเอียดเงินเดือนแต่ละงวด โดยจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือถูกหักอะไรไปบ้าง


หลายๆคนที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับเอกสารทางการเงินชุดนี้อยู่ว่ามีระโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไร ก็คงได้รับความรู้และความเข้าใจในหนังสือรับรองเงินเดือนมากขึ้น เพราะโดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงินประเภทใดก็ตาม เหล่าสถาบันทางการเงินต่างการหลักประกันสำคัญของพนักงานทุกคนว่ามีรายได้เป็นอย่างไร มีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน ซึ่งเอกสารชุดนี้เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันรายได้ที่แท้จริงของคุณได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้