PageView Facebook
date_range 31/01/2024 visibility 1141 views
bookmark HR Knowledge
e-Tax Invoice คืออะไร มีกี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบต่างกันอย่างไร - blog image preview
Blog >e-Tax Invoice คืออะไร มีกี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบต่างกันอย่างไร

e-Tax Invoice ระบบที่สรรพากรได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ บทความนี้เราจะพามารู้จักว่า e-Tax Invoice คืออะไร มีกี่รูปแบบและต่างกันอย่างไร


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


e-Tax Invoice คืออะไร


e-Tax Invoice คือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการออกใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ ที่ทางกรมสรรพากรได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้แทนการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ โดยเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดเป็นในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดปัญหาการจัดการข้อมูลหรือเอกสารต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปของกระดาษ ทำให้เจ้าของกิจการไม่ต้องจัดทำเอกสารที่ยุ่งยากอีกต่อไป สามารถส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงลูกค้า และกรมสรรพากรได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางอีเมล หรือเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ทันท่วงที

 

e-Tax Invoice ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมหรือจัดทำใบกำกับภาษีแบบกระดาษให้วุ่นวาย รวมไปถึงไม่ต้องไปจัดส่งต้นฉบับใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าด้วยตัวเอง แถมยังสามารถส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรมสรรพากรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี


e-Tax Invoice มีกี่รูปแบบ แต่ละแบบต่างกันอย่างไร


e-Tax Invoice หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ e-Tax Invoice & Receipt และ e-Tax Invoice by Email โดยแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันดังนี้

 


e-Tax Invoice & Receipt

e-Tax Invoice & Receipt เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) ในรูปแบบไม่จำกัดรายได้ โดยการจัดทำเอกสารสามารถจัดทำในรูปแบบใดก็ได้ เช่น PDF, PDF/A-3 หรือ XML ในส่วนของการรับรองใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) จากนั้นส่งมอบให้กับคู่ค้าตามวิธีที่ตกลงกัน เป็นไปตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเรื่องของการนำส่งข้อมูลในกับกรมสรรพากรสามารถนำส่งได้ 3 ช่องทาง คือ

  1. Web Upload
  2. Host to Host
  3. Service Provider

 

e-Tax Invoice by Email

e-Tax Invoice by Email เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท จัดทำเอกสารในรูปแบบ PDF/A-3 โดยมีข้อมูล XML ตามรูปแบบที่กำหนด รับรองโดยประทับรับรองเวลา (Time Stemp) จาก สพธอ. หรือ ETDA และส่งมอบให้กับคู่ค้าได้เพียงช่องทางเดียว คือ อีเมลเท่านั้น อีกทั้งในส่วนของการนำส่งข้อมูลในกับสรรพากร ระบบจะทำการส่งให้กรมสรรพากรแบบอัตโนมัติ


ประโยชน์ของ e-Tax Invoice

ประโยชน์ของ e- Tax Invoice ที่เข้ามาช่วยเหลือเจ้าของกิจการมีดังนี้สะดวกและรวดเร็ว 

e- Tax Invoice ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และส่งมอบให้กับคู่ค้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถจัดส่งได้ทุกที่ทุกเวลา

 

จัดเก็บเอกสารได้

สามารถจัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตัวจริงในคอมพิวเตอร์ได้เลย ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

 

ประหยัดค่าใช้จ่าย

e- Tax Invoice ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนของบริษัทได้ทั้งในเรื่องของค่ากระดาษ ค่าเอกสาร ค่าส่งไปรษณีย์ เป็นต้น

 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท

e- Tax Invoice ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท มีความทันสมัย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากลดการใช้กระดาษ

 

ประหยัดเวลาในการจัดส่งเอกสาร

e-Tax Invoice ช่วยประหยัดเวลาในการจัดส่งเอกสารให้กับคู่ค้า ลดเวลาการเตรียมเอกสารเพื่อนำส่ง สามารถจัดส่งเอกสารให้กับคู่ค้าได้ทุกเวลา เอกสารถึงมือคู่ค้าได้อย่างรวดเร็ว

 

ป้องกันเอกสารชำรุด

เดิมทีผู้ประกอบการต้องทำการจัดส่งเอกสารให้กับคู่ค้าในรูปแบบของกระดาษ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการชำรุดของเอกสารในระหว่างการนำส่งได้ อีกทั้งหากเก็บเอกสารไว้นานอาจเกิดการฉีกขาด สูญหาย หรือชำรุดได้ ดังนั้น e-Tax Invoice จึงช่วยให้เอกสารมีความปลอดภัย เนื่องจากสามารถเก็บไฟล์ไว้บนคอมพิวเตอร์ได้


สรุป e-Tax Invoice คืออะไร มีกี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบต่างกันอย่างไร


e-Tax Invoice ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการออกใบกำกับภาษีได้เป็นอย่างดี มีทั้ง 2 รูปแบบ คือ e-Tax Invoice & Receipt และ e-Tax Invoice by Email โดย e-Tax Invoice & Receipt เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ สามารถใช้ส่งมอบให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการได้หลายช่องทาง ในขณะที่ e-Tax Invoice by Email เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ที่ต้องการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ แต่ต้องการประหยัดต้นทุนในการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถส่งมอบให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการได้ช่องทางเดียว คือ อีเมล

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้