PageView Facebook
date_range 16/02/2024 visibility 1884 views
bookmark HR Knowledge
อัปเดต เทรนด์การทำงาน 2024 ที่ HR ต้องรู้! - blog image preview
Blog >อัปเดต เทรนด์การทำงาน 2024 ที่ HR ต้องรู้!

จับตามอง เทรนด์การทำงาน 2024 ที่ HR ต้องรู้! จะมีเทรนด์การทำงานอะไรที่น่าสนใจในปีนี้บ้าง และทักษะใดที่จำเป็นสำหรับ HR ในอนาคต ไปติดตามได้ในบทความนี้กันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


เทรนด์การทำงาน 2024


ในปี 2023 ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นปีที่ธุรกิจค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นมา ตลาดแรงงานที่เคยซบเซาก็เริ่มกลับมาคึกคักกันมากขึ้น แน่นอนว่าในปี 2024 นี้ เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน 3 ประการ ที่จะช่วยยกระดับการทำงานของ HR ได้ดีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางและปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้

Tips! อ่านบทความต่อเพิ่มเติม >> HR Trend 2024


เทรนด์การทำงาน 2024 ที่ HR ต้องรู้!


ปี 2024 จะมีเทรนด์การทำงานอะไรบ้างที่ HR ต้องรู้ เพื่อทำให้องค์กรปรับตัวและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน วันนี้เรารวบรวมข้อมูลดี ๆ มาฝาก ไปดูกันเลยยึดพนักงานเป็นศูนย์กลาง

แน่นอนว่าเทรนด์นี้ยังคงสำคัญในปี 2024 องค์กรต้องให้ความสำคัญกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น ความยืดหยุ่น ความพึงพอใจ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพ และการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างคนเก่งและรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร

 

การทำงานรูปแบบยืดหยุ่น

การทำงานแบบยืดหยุ่น หรือ ไฮบริด ยังคงเป็นรูปแบบการทำงานที่หลาย ๆ องค์กรนิยมใช้ องค์กรต้องสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้อต่อการทำงานแบบไฮบริด เพื่อทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน้าที่ของ HR ต้องเตรียมความพร้อมรับนโยบายให้สอดคล้องกับการทำงานรูปแบบใหม่ หาจุดกึ่งกลางระหว่างการทำงาน รวมไปถึงการเข้าพบเจอกันบ้างในสถานที่ทำงาน ที่สำคัญที่สุด คือ หาเครื่องมือรองรับการลงเวลาในรูปแบบระบบลงเวลาการทำงานออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานมากขึ้น

 

ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของพนักงาน

ต้องยอมรับว่าความเครียด และความเหนื่อยล้าจากการทำงาน เป็นสาเหตุที่ทำให้ความสามารถในการทำงานลดน้อยลง HR จึงต้องดูแลสุขภาพจิตให้กับพนักงาน เพื่อทำให้พนักงานลดภาวะเครียด ภาวะหมดไฟในการทำงาน รวมถึงลดอัตราการลาออกของพนักงานได้อีกด้วย ดังนั้น สุขภาพจิตของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ

 

เทคโนโลยี

ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ หลาย ๆ องค์กรควรนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานทุกรูปแบบ

 

ความยั่งยืน

ความยั่งยืนถือเป็นประเด็นสำคัญสำหรับองค์กรและพนักงานในปัจจุบัน องค์กรต้องให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

ความเท่าเทียม

ปี 2024 ทุกคนต่างเท่าเทียมกัน เพราะความเท่าเทียมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ องค์กรต้องสร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายที่เกิดขึ้นภายในองค์กร


ทักษะที่จำเป็นสำหรับ HR ในอนาคต


นอกจาก เทรนด์การทำงาน 2024  ที่สำคัญแล้ว ทักษะที่จำเป็นสำหรับ HR ในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ HR ควรให้ความสำคัญเช่นกัน มีรายละเอียดดังนี้


 

  1. ทักษะด้านเทคโนโลยี HR ต้องมีความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงองค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการข้อมูลบุคคล, การใช้งานแพลตฟอร์มการสรรหางานออนไลน์, หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
  2. ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล HR ต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด
  3. ทักษะด้านการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์  HR ต้องสามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้คำแนะนำและการแก้ไขปัญหาให้กับพนักงาน
  4. ทักษะด้านความเป็นผู้นำ HR ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

สรุปอัปเดตเทรนด์การทำงาน 2024 ที่ HR ต้องรู้!


โลกธุรกิจในปี 2024 กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง องค์กรและHR จำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้เทรนด์การทำงาน 2024 ให้มีความทันสมัย และทันกระแสโลก เน้นสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน โดยต้องให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นหลัก เช่น ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิต พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ และให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม นอกจากนี้ HR ยังต้องพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างคุณค่าให้กับองค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้