PageView Facebook
date_range 28/03/2023 visibility 2223 views
bookmark Feature
บริหารสวัสดิการเงินกู้ยืมในองค์กรง่ายๆ ด้วยโปรแกรมงานบุคคล - blog image preview
Blog >บริหารสวัสดิการเงินกู้ยืมในองค์กรง่ายๆ ด้วยโปรแกรมงานบุคคล

การบริหารเงินกู้ยืมที่เป็นสวัสดิการในองค์กรด้วยโปรแกรมงานบุคคล ช่วยให้เรื่องการคำนวณเงินกู้ยืมของพนักงานที่ยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ สำหรับ HR ได้ที่บทความนี้


สวัสดิการเงินกู้ยืมในองค์กร

  พนักงานบางคนในทุก ๆ องค์กร อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ว่า สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ เพราะจากช่วงต้นเดือนที่เงินเดือนออกมาแล้วนั้น ภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พากันเรียงแถวมาโดยมิได้นัดหมาย ทำให้เงินเดือนที่เพิ่งออกมานั้น กลายเป็นเงินทอนไปซะแล้ว แถมบางคนยังมีภาระหน้าที่ในครอบครัวที่ต้องดูแลกันอีกมากมาย ทำให้หลาย ๆ คนต้องหาที่พึ่งพิง โดยเฉพาะจากองค์กรที่ทำงานอยู่นั่นเอง ซึ่งเป็นเหตุผลให้องค์กรหลาย ๆ องค์กรมีการให้พนักงานกู้ยืมเงิน จนเกิดเป็นสวัสดิการเงินกู้ยืมในองค์กรนั่นเองและสวัสดิการกู้ยืมเงินขององค์กรนั้น ตามมุมมองของภาษีแล้วจำเป็นต้องมีการคิดดอกเบี้ย แต่สามารถคิดดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราของตลาดได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

 • ต้องมีระเบียบสวัสดิการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน
 • พนักงานทุกคนต้องมีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
 • กำหนดเงื่อนไขการกู้ยืมเงินแตกต่างกันได้
 • กำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราตลาดได้


เมื่อมีการคิดดอกเบี้ยขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นของ HR ก็จะตามมาด้วย หาก HR ต้องนั่งคิดดอกเบี้ยสำหรับพนักงานทุกคนที่กู้ยืมแล้ว คงเป็นงานที่จะต้องใช้เวลามากขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นการบริหารสวัสดิการเงินกู้ยืมขององค์กรด้วยโปรแกรมงานบุคคล จึงเป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์สำหรับ HR เป็นอย่างมาก โดยมีระบบการบริหารจัดการดังนี้


จัดการสวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน ด้วยโปรแกรมงานบุคคล

  โปรแกรมงานบุคคลช่วยให้ HR บริหารจัดการสวัสดิการเงินกู้ยืมขององค์กรได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟังก์ชันจัดการหนี้สินพนักงาน ที่สามารถตั้งค่าได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่างวด หรือการตั้งค่าดอกเบี้ย  โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้


1. เพิ่มข้อมูลหนี้สินพนักงาน

โปรแกรมงานบุคคล HumanSoft สามารถเพิ่มข้อมูลหนี้สินของพนักงาน ได้ 2 วิธี คือ • นำเข้าข้อมูลจาก Template ซึ่งวิธีนี้ คือการโหลด Template ออกมาแล้วกรอกข้อมูลหนี้สินของพนักงานลงไป เสร็จแล้วอัพโหลดเข้าไปในระบบ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย


 •  เพิ่มข้อมูลหนี้สินของพนักงานผ่าน Web Browser วิธีนี้ HR สามารถกรอกข้อมูลการกู้ยืมของพนักงานเข้าไปในระบบได้เลย ไม่ว่าจะเป็น วันที่ยื่นกู้ เดือนที่ต้องการให้หักเงิน ประเภทของเงินกู้ จำนวนเงินกู้ จำนวนเงินดาวน์ จำนวนงวด จำนวนเงินที่ต้องการส่งแต่ละงวด ประเภทดอกเบี้ยทุกและอัตราดอกเบี้ย  แล้วกดบันทึกข้อมูลถือเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรบการตั้งค่าภาระหนี้สินของพนักงานในองค์กร      

หลังจากตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำภาระหนี้สินของพนักงาน พร้อมอัตราดอกเบี้ยประเภทต่างๆ ที่ HR ได้ตั้งค่าไว้ มาคิดรวมกับเงินเดือนในแต่ละเดือนให้แบบอัตโนมัติ ทำให้ HR ไม่ต้องปวดหัวกับการคิดดอกเบี้ยให้กับพนักงานแต่ละคนอีกต่อไป


2. HR ตรวจสอบก่อนการคิดเงินเดือนเมื่อถึงเวลาสิ้นเดือน ที่ต้องคิดเงินเดือนแล้ว HR เพียงแค่คอยตรวจสอบความเคลื่อนไหว หรือตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ จากระบบของโปรแกรมงานบุคคลที่นำมาคิดรวมกับเงินเดือน หากไม่มีความผิดพลาดใด ๆ HR ก็สามารถกดปุ่มคิดเงินเดือนได้เลย ระบบจะดำเนินการทั้งหมดให้แบบอัตโนมัตินอกจากนี้ พนักงานยังสามารถตรวจสอบภาระหนี้สินของตนเองได้อีกด้วย ผ่านทาง Application HumanSoft ทำให้มีความสะดวกทั้ง HR และพนักงาน แถมยังลดโอกาสในการเกิดความผิดพลาดได้อีกด้วยสรุปการบริหารเงินกู้ยืมในองค์กร ด้วยโปรแกรมงานบุคคล

จากข้อมูลสวัสดิการด้านเงินกู้ยืมในองค์กรดังที่กล่าวมานั้น ทำให้ทราบว่าการบริหารเงินกู้ยืมในองค์กร มีรายละเอียดในการดำเนินการมากมาย ทั้งในเรื่องของการคิดคำนวณ และในเรื่องของการบริหารคนด้วยอีก ทำให้ขั้นตอนการทำงาน และภาระหน้าที่ของ HR กลายเป็นงานที่หนักไปเลย การนำโปรแกรมงานบุคคล เช่น โปรแกรม HumanSoft เข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดการเรื่องที่ซับซ้อนและมีโอกาสผิดพลาดสูงเช่นนี้ จะช่วยลดภาระงานที่มากโข ให้กับ HR ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีประโยชน์อีกมากมาย ดังเช่น

 • คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้อัตโนมัติ     
 • นำไปรวมกับเงินเดือนให้อัตโนมัติ
 • ลดโอกาสในการเกิดความผิดพลาดได้มากขึ้น
 • ลดภาระงานให้กับ HR
 • ทั้ง HR และพนักงานได้รับความสะดวกมากขึ้น
 • ประหยัดเวลาในการทำงานไปได้มาก

ดังนั้น โปรแกรมงานบุคคล HumanSoft จึงมีความสำคัญและตอบโจทย์ให้กับการทำงานของ HR ในทุก ๆ องค์กรเป็นอย่างมาก

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้