PageView Facebook
date_range 20/09/2023 visibility 1407 views
bookmark HR Knowledge
Q&A ถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ Payroll Service - blog image preview
Blog >Q&A ถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ Payroll Service

การจะเลือกใช้ payroll service มาปรับใช้ในองค์กรจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลของให้เป็นอย่างดี บทความนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ payroll service


อ่านบทความเกี่ยวกับ Payroll เพิ่มเติม


นิยามของคำว่า Payroll Service

 Payroll Service คือ โปรแกรมที่ถูกออกแบบเพื่อเข้ามาช่วยในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) สามารถจัดการกระบวนการจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

     ปัจจุบันหลายองค์กรได้เริ่มให้ความสำคัญและได้นำ Payroll Service เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของงาน HR ทั้งในเรื่องของการคำนวณเงินเดือน การจัดการเอกสาร รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ช่วยเปลี่ยนงาน HR ที่แสนจะยุ่งยากและซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่าย และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 

Tips อ่านต่อเพิ่มเติม >>> โปรแกรมคำนวณเงินเดือน (Payroll) คืออะไร เหมาะสำหรับองค์กรแบบไหน?


Q: Payroll Service เข้ามาช่วยเหลืองาน HR ได้อย่างไรA: Payroll Service คือซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในกระบวนการคำนวณและจัดการการจ่ายเงินเดือนและข้อมูลการเงินเกี่ยวกับพนักงานในองค์กรหรือบริษัท โดยปกติแล้ว Payroll Service มีความสามารถหลากหลายเพื่อช่วยให้การจัดการเงินเดือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามกฎหมาย โดย Payroll Service เข้ามาช่วยเหลืองาน HR ได้ดังนี้


1. การคำนวณเงินเดือน

  Payroll Service ช่วยในกระบวนการคำนวณเงินเดือนของพนักงานตามอัตราค่าแรง ชั่วโมงทำงาน ค่าล่วงเวลา การหักภาษี การหักประกันสังคม และสวัสดิการอื่น ๆ ตามข้อตกลงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกการคำนวณเงินเดือนได้หลากหลายรูปแบบทั้งการคำนวณแบบเต็มงวด และการคำนวณแบบแบ่งงวดจ่าย

2. การจ่ายเงินเดือน

  การจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นสิ่งที่มาควบคู่กับเรื่องการคำนวณเงินเดือน ซึ่ง Payroll Service ช่วยในกระบวนการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน โดยสามารถกำหนดช่องทางการชำระเงินแบบต่าง ๆ ให้กับพนักงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือเงินสด

กรณีที่เลือกช่องทางการชำระเงินเป็นรูปแบบของการโอนเงินผ่านธนาคาร Payroll Service จะทำการดึงรายชื่อของพนักงานที่เลือกรูปแบบการโอนเงินดังกล่าวมาแสดงพร้อมกับจำนวนเงินเดือนสุทธิที่ต้องจ่าย ซึ่งจะแสดงเป็นรูปแบบของ PDF Excel และ Text File ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการและนำไฟล์ดังกล่าวไปนำจ่ายกับทางธนาคาร

 

3. จัดการข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงาน

  Payroll Service มีความสามารถในการจัดการข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงาน เมื่อพนักงานลงเวลาการทำงานผ่านแอปพลิเคชันของ Payroll Service เข้ามา ข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงานจะถูกบันทึกและส่งตรงมาที่ระบบหลังบ้านที่ HR หรือเจ้าของกิจการผู้ดูแลระบบแบบ Real Time

 

4. การจัดการเอกสาร

    ปัญหาเรื่องงานเอกสาร เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและกวนใจ HR อย่างเรา ๆ เลยทีเดียว ยิ่งพนักงานในองค์กรมีมากเท่าไหร่เอกสารก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการใช้ Payroll Service จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการช่วยจัดการเอกสาร ด้วยคุณสมบัติที่มากมายที่อำนวยความสะดวกให้กับทั้งพนักงานในเรื่องของการยื่นเอกสารต่าง ๆ และ HR ในเรื่องของการอนุมัติเอกสาร และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ทั้งเอกสารการลา เอกสารโอที และอื่น ๆ

 

5. การจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  Payroll Service สามารถจัดการข้อมูลสวัสดิการของพนักงาน เช่น การหักค่าประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการบริหารสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น สิทธิการลาตามกฎหมาย เป็นต้น

 

6. การสร้างรายงาน

  Payroll Service สามารถสร้างรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือน เช่น รายงานผลการคำนวณเงินเดือนเงินเดือนสุทธิ รายงานผลการคำนวณเงินเดือนสุทธิประจำปี และรายงานการหักภาษี ซึ่งช่วยในการจัดการบัญชี นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการลงเวลาการทำงาน และการรายงานต่าง ๆ อีกมากที่ HR หรือเจ้าของกิจการสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้

 

Q: Payroll Service เหมาะกับองค์กรแบบไหนA: Payroll Service เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับทุกขนาดองค์กรสามารถรองรับได้ตั้งแต่บริษัท Start up ไปจนถึงบริษัท SMEs ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ Payroll Service ยังเหมาะกับองค์กรที่ต้องการลดขั้นตอนการทำงาน ต้องการความปลอดภัยของข้อมูล รวมไปถึงองค์กรที่ต้องการในเรื่องของความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยอีกด้วย


Q: Payroll Service มีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างA: payroll service ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลืองาน HR และเจ้าของกิจการ ดังนั้นหากพูดถึงฟีเจอร์ของ payroll service บอกได้เลยว่ามีฟีเจอร์จัดเต็มและครอบคลุมสำหรับ HR เลยทีเดียว ซึ่งฟีเจอร์เด็ด ๆ ของ payroll service มีดังต่อไปนี้

  • จัดการกะการทำงานและวันหยุด
  • แอพลงเวลาการทำงาน
  • เอกสารและการอนุมัติ
  • การคำนวณเงินเดือน
  • รายงาน
  • เครื่องมืออื่น ๆ เช่น การประเมิน ภาระหนี้สิน สมัครงานออนไลน์ เป็นต้น

Q: พนักงานทำงานนอกสถานที่ Payroll Service สามารถช่วยจัดการได้อย่างไรA: กรณีที่พนักงานทำงานนอกสถานที่ มีงานต่างจังหวัด หรือ Work from Home ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงเวลาการทำงาน ณ บริษัทได้ Payroll Service รองรับการลงเวลานอกสถานที่ พนักงานสามารถลงเวลาการทำงานผ่านแอพลงเวลาการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตก็สามารถลงเวลาการทำงานเข้ามาได้

    การลงเวลาผ่านแอพลงเวลาการทำงานนั้นสามารถเลือกรูปแบบการลงเวลาที่หลากหลาย เช่น สแกนใบหน้า Chack In ผ่านแผนที่ เป็นต้น ซึ่งฟังก์ชันดังกล่าวจะเป็นกรณีการลงเวลาโดยการตรวจจับใบหน้าด้วยเทคโนโลยี Face Recognition และการตรวจสอบพิกัดผ่าน GPS ของโทรศัพท์มือถือเพื่อลงเวลาการทำงานเข้ามาในระบบ โดยที่ HR ไม่จำเป็นต้อง Manual เวลาให้กับพนักงานในภายหลัง หรือพนักงานไม่ต้องเดินทางมาลงเวลาที่บริษัท


สรุปถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ Payroll Service

Payroll Service มีประสิทธิภาพอีกมากมายที่สามารถช่วยเหลืองาน HR ในการจัดการและประมวลผลข้อมูลเงินเดือนและการเงินของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการจ่ายเงินเดือนและการเงินในองค์กร

    การเลือกใช้ Payroll Service จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาข้อมูลของ Payroll Service นั้น ๆ ให้เป็นอย่างดี อีกทั้งจะต้องทำการการทดลองใช้งาน Payroll Service ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้งาน ซึ่งโปรแกรม HumanSoft เป็นอีกหนึ่ง Payroll Service ที่เข้ามาช่วยเหลืองาน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์กับทุก ๆ องค์กร

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้