PageView Facebook
date_range 19/01/2024 visibility 4360 views
bookmark HR Knowledge
หัวใจหลักของ HR คืออะไร และ HR มืออาชีพต้องใช้ทักษะใดบ้าง ? - blog image preview
Blog >หัวใจหลักของ HR คืออะไร และ HR มืออาชีพต้องใช้ทักษะใดบ้าง ?

ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่า หัวใจหลักของงาน HR คืออะไร ? แล้วการจะเป็น HR มืออาชีพได้นั้น ต้องมีทักษะและองค์ประกอบใดบ้าง ไปติดตามได้ในบทความนี้กันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


HR คืออะไร ?


HR คือ ฝ่ายดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร รวมถึงทำงานร่วมกับผู้ที่ทำงานในองค์กรเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาบุคลากร, การประเมิน, การพัฒนา เงินเดือนและสวัสดิการ เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

 

Tips อ่านบทความต่อเพิ่มเติม >> HR คืออะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง พร้อมคุณสมบัติ HR ที่ดี


หัวใจหลักของ HR คืออะไร ?


หัวใจหลักของการเป็น HR (Human Resources) คือการดูแลและจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด HR ต้องปฏิบัติตามหลักการและค่านิยมขององค์กร ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์และสนับสนุนพนักงานในการทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งออกได้หลายด้าน ดังนี้สรรหาทรัพยากรและจัดการแรงงาน (Recruiting and Staffing)

HR ทำหน้าที่สรรหาหาบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมไปด้วย ทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อพิจารณารับเข้าทำงานเพื่อเป็นบุคลากรขององค์กร รวมถึงประกาศงานที่ว่าง, คัดเลือกรายชื่อผู้สมัคร, สัมภาษณ์ อีกทั้งยังเป็นผู้ตัดสินใจในการจ้างงานอีกด้วย

 

อบรมและพัฒนาบุคลากร (Training)

HR ทำหน้าที่อบรมและส่งเสริมทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร นำไปสู่การต่อยอดการเติบโตขององค์กร อีกทั้ง HR ต้องเตรียมความพร้อมของพนักงานสำหรับภารกิจในอนาคต เพื่อให้งานราบรื่นและประสบความสำเร็จ

 

การจัดการเงินเดือนและสวัสดิการ (Payroll and Benefits)

HR Payroll มีหน้าที่จัดการเรื่องเงินเดือนของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเงินเดือน, การหักประกันสังคม รวมถึงเรื่องสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่ประกันสุขภาพ, วันหยุดพิเศษ, และสวัสดิการอื่น ๆ การจัดการสวัสดิการต้องเหมาะสมและเป็นธรรมกับบุคลากร นับว่า HR Payroll นี้ มีความท้าทายและต้องมีความละเอียดรอบคอบสูง เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดเรื่องเงินเดือนให้น้อยที่สุด

 

Tips อ่านบทความต่อเพิ่มเติม >> ความท้าทายของการเป็น HR สาย Payroll

 

การจัดการประสิทธิภาพ (Performance Management)

HR มีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ติดตามความคืบหน้าการทำงาน พร้อมพูดคุยถึงปัญหาที่พบและร่วมแก้ไขปัญหา การติดตามประสิทธิภาพนี้อาจจะรวมถึงการทบทวนประจำปี การพบปะระหว่างเจ้านายและผู้ใต้บังคับบัญชา และการให้ข้อเสนอแนะ


ทักษะที่ควรรู้ สู่การเป็น HR มืออาชีพ


HR ไม่ใช่เพียงฝ่ายสรรหาบุคลากรเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยพัฒนาบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย แล้ว HR ที่ดีต้องมีทักษะใดที่จะก้าวไปสู่การเป็น HR มืออาชีพได้ ไปดูกันเลย • รู้และเชี่ยวชาญเรื่องทรัพยากรบุคคล
 • มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
 • ยุติธรรมวางตัวเป็นกลาง
 • มีวินัยและบริหารเวลาได้ดี
 • เป็นคนที่พนักงานปรึกษาได้อย่างสบายใจ
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้
 • ทันสมัย ตามเทรนด์อยู่เสมอ

สรุปหัวใจหลักของ HR คืออะไร  และ HR มืออาชีพต้องใช้ทักษะใดบ้าง ?


หัวใจหลักของ HR คือการบริหารบุคคลภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การสรรหาบุคลากร, สวัสดิการ, เงินเดือน, ประกันสังคม เป็นต้น HR ต้องจัดการสวัสดิการให้เหมาะสมและเป็นธรรมกับบุคลากรมากที่สุด อีกทั้งการจะเป็น HR มืออาชีพได้นั้น ต้องมีความรู้รอบตัวที่หลากหลาย ต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องทรัพยากรบุคคล, วางตัวเป็นกลาง, มีวินัยและบริหารเวลาได้ดี และต้องเป็นความสบายใจให้กับบุคลากรภายในองค์กรได้ ทักษะเหล่านี้จะทำให้คุณกลายเป็น HR มืออาชีพ สามารถแก้ไข้ปัญหา สามารถขับเคลื่อนและสนับสนุนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้