PageView Facebook
date_range 25/01/2024 visibility 480 views
bookmark HR Knowledge
Agile คืออะไร ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลอย่างไร? - blog image preview
Blog >Agile คืออะไร ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลอย่างไร?

ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่า การทำงานรูปแบบ Agile คืออะไร มีหลักการทำงานแบบใด สามารถตอบโจทย์โลกดิจิทัลอย่างไรได้บ้าง วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝาก ไปติดตามกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


รู้จักกับ Agile


Agile หรือ อไจล์ เป็นหลักการทำงานขององค์กร ที่มีความยืดหยุ่นจนพนักงานสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เน้นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าขั้นตอน ด้วยการนำพนักงานจากส่วนงานต่าง ๆ มาทำงานร่วมกันแบบทีมเล็ก ๆ โดยไม่สนว่าพนักงานทำงานอยู่แผนกใด ทุกคนย่อมสามารถร่วมทีมกันได้หมด เน้นการรับผิดชอบเฉพาะโครงการเล็ก ๆ หรืองานที่กำหนดเป้าหมายระยะสั้นเป็นหลัก ถึงแม้อาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง แต่ก็จะนำข้อผิดพลาดเหล่านั้นมาแก้ไขได้อย่างทันท่วงที


หัวใจหลักของ Agile


หัวใจหลักของ Agile คือการสื่อสารกันของคนในทีม เพื่อคนในทีมมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน หากสมาชิกเกิดปัญหา คนในทีมก็สามารถช่วยแก้ไขและทำให้งานเดินหน้าต่อไปได้ คนในทีมควรเคารพความคิดเห็นของกันและกัน เชื่อมั่นว่าแต่ละคนมีประสิทธิภาพในการทำงาน ความสามารถและความร่วมแรงร่วมใจของคนในทีมจะทำให้งานออกมามีคุณค่าและเกิดประสิทธิผลสูงสุด


Agile ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลอย่างไร ?


ในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างรวดเร็ว ทันใจ การบริหารงานเน้นไปที่ความคล่องตัว ที่เรียกว่า Agile methodology บริหารการทำงานเป็นทีม เพื่อลดระยะเวลาในการทำงานให้สั้นลง ลดการทำงานซ้ำซ้อน โดยให้เกิดเป็นการทำงานเป็นทีมที่เกิดจากพนักงานจากหลากหลายสายงาน และแบ่งงานออกเป็นทีละชิ้น วันนี้เรามีข้อดีของ Agile มาฝาก ว่าสามารถตอบโจทย์โลกดิจิทัลได้อย่างไร ไปดูกันเลยให้อิสระมีความยืดหยุ่น

Agile ช่วยให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานหรือความต้องการได้ในระหว่างการทำงาน มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถกำหนดเป้าหมายเป็นระยะสั้นได้ หรือที่เรียกว่า Sprint ซึ่งจะช่วยให้เกิดการปรับตัว และปรับเปลี่ยนการทำงานได้เรื่อย ๆ และทันท่วงที หากเกิดข้อผิดพลาด ก็จะสามารถเรียนรู้ข้อบกพร่องได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

 

ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

Agile มีการบริหารคนในทีม โดยการแบ่งเป็นทีมเล็ก ๆ ซึ่งนำพนักงานจากหลากหลายสาขานำมารวมกลุ่มกัน จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน และสามารถประสานงานกันได้อย่างง่ายดาย เน้นให้ทีมต้องสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทำให้คนในทีมกล้าปรึกษา และพูดคุยกันมากขึ้น การสื่อสารทำให้ความผิดพลาดของงานลดลง

 

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

Agile ยังมีส่วนช่วยในการระดมความคิด กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และพิจารณาแนวทางในการทำงานเพื่อให้สะดวกและรวดเร็ว เน้นการทำงานของทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ

 

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

Agile ช่วยทีมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด


สรุป Agile คืออะไร ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลอย่างไร ?


โดยสรุปแล้ว Agile คือหลักการทำงานขององค์กรให้มีความยืดหยุ่น ทำให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างต้องการความรวดเร็ว หลายองค์กรจึงเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมากขึ้น เนื่องจากพนักงาน เปรียบเสมือนฟันเฟืองหลักขององค์กร การนำ Agile มาใช้ในการทำงาน ทำให้พนักงานมีอิสระ, มีการสื่อสารร่วมกัน, สามารถปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ดังนั้น Agile ถือว่าเป็นรูปแบบการทำงานที่ตอบโจทย์ในยุคดิจิทัลอย่างยิ่ง ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งขององค์กรและพนักงานได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้