PageView Facebook
date_range 13/01/2023 visibility 45100 views
bookmark HR Knowledge
โปรแกรมเงินเดือนฟรี 5 อันดับ ที่ตอบโจทย์มากที่สุด - blog image preview
Blog >โปรแกรมเงินเดือนฟรี 5 อันดับ ที่ตอบโจทย์มากที่สุด

ปัจจุบันมีโปรแกรมเงินเดือนให้เลือกใช้ในการบริหารงานในองค์กรมากมาย บทความนี้คุณจะได้คำตอบว่าโปรแกรมเงินเดือนอันไหนดี ที่ตอบโจทย์องค์กรคุณมากที่สุด


บทความเกี่ยวกับโปรแกรมเงินเดือนที่คุณอาจสนใจ :โปรแกรมเงินเดือนฟรี ที่ตอบโจทย์ในทุก ๆ องค์กร


เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โลกของการทำงานก็เช่นกัน องค์กรส่วนใหญ่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน โดยการใช้โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์สำหรับการบริหารงานบุคคลในองค์กร ซึ่งในปัจจุบันได้มีโปรแกรมเงินเดือนออกมามากมายในการตัดสินใจเลือกใช้จึงต้องมีการศึกษาข้อมูลของโปรแกรมนั้นเป็นอย่างดี เพื่อให้ตอบโจทย์สำหรับการทำงานของ HR ในแต่ละองค์กร ซึ่งในบททความนี้ ได้คัดเลือก 5 โปรแกรมเงินเดือน ที่ตอบโจทย์การใช้งานมาให้ ดังนี้


5 อันดับโปรแกรมเงินเดือนฟรี ที่ตอบโจทย์สำหรับการทำงานของ HR มากที่สุด


1. HumanSoft

โปรแกรมเงินเดือนฟรี ไม่มีหมดอายุ สำหรับ HR ยุคใหม่ ที่ช่วยให้ HR หรือเจ้าของกิจการสามารถบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ แบบ Real Time มาพร้อมกับระบบ Payroll อัตโนมัติ จัดการได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาก ๆ เช่น การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน คำนวณเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินเพิ่มหรือเงินหักต่าง ๆ ประเมินพนักงาน ภาษี ณ ที่จ่าย ประกันสังคม ไปจนถึงการออกรายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีฟังก์ชั่นที่หลากหลายและยืดหยุ่น สะดวก ใช้งานง่าย ได้ข้อมูลที่แม่นยำ ปลอดภัย รองรับการใช้งานได้ถึง 3 ช่องทาง แถมยังมีการพัฒนาโปรแกรมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีทีมงาน Trainer และ Support คอยช่วยเหลือในทุก ๆ ปัญหาการใช้งาน เหมาะสำหรับทุกระดับองค์กร ทำให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้นและ Control ธุรกิจได้ดีขึ้น


รองรับการใช้งานผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

• Application

• WEB BROWSER 

• LINE


มาพร้อมกับ 6 Core Features ที่จะช่วยเจ้าของธุรกิจ จัดการทุกงานสำคัญของ HR ครบ จบ ในระบบเดียว

  • กะการทำงานและวันหยุด
  • การลงเวลาการทำงาน
  • เอกสารและการอนุมัติ
  • คำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ
  • รายงาน
  • เครื่องมืออื่น ๆ เช่น To-Do List, KPI Management, Debt Management, Online Recruitment, Performance Management, Training, จดหมายเตือน, สินทรัพย์ถือครอง, ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ


2. Amanda Payroll

เป็นโปรแกรมเงินเดือนที่สามารถกำหนดวิธีการจ่ายเงินเดือนได้หลายแบบ ใช้ได้ทั้ง รายวัน รายเดือน คิดค่าล่วงเวลา (Over Time Payment) รวมถึง การคิดภาษีได้หลายรูปแบบ เก็บยอดสะสมรายได้ - รายหัก ใช้งานร่วมกับเครื่องรูดบัตรได้ จัดทำใบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง (Payslip) ได้มากกว่า 1 รูปแบบ เก็บประวัติของพนักงาน จัดทำรายงานได้หลายประเภท เช่น รายงานการจ่ายเงินสดและผ่านธนาคาร รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเงินสมทบกองทุนทดแทน รายงานเงินสะสมกองทุนประกันสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ สามารถจัดรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้ด้วย


3. TreeSoft

บริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรด้วยระบบ ERP TreeSoft โปรแกรมเงินเดือน ฟรี ระบบ HRM ออนไลน์ รองรับระบบ E-Leave แจ้งวันลา อนุมัติออนไลน์ แสดงเวลาเข้า - ออกชั่วโมงทำงาน และข้อมูลทั่วไปของพนักงาน ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ IoT อื่น ๆ นำเข้ารายชื่อพนักงานด้วยไฟล์ Excel

 เพิ่มรายชื่อพนักงานได้ไม่จำกัด

 ระบุค่าจ้าง/เงินเดือน เพื่อนำไปใช้คำนวนเพย์สลิปอัตโนมัติ

 ระบุข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของพนักงาน เพิ่ม/ลบ/แก้ไข

 รองรับระบบ E-Leave ใช้งานร่วมกับโมบายแอพพลิเคชั่น

ระบุวันหยุดในแต่ละปีล่วงหน้า เพิ่ม/ลบ/แก้ไข

ดูปฏิทินวันลาหยุดของพนักงาน และวันหยุดของ ร้านค้า/บริษัท

รองรับระบบ เวลาเข้า/ออก/ชั่วโมงการทำงาน

ติดตั้งอุปกรณ์ IoT ด้วยตัวเองง่าย ๆ เริ่มใช้งานได้ภายใน 15 นาที


4. WAC HRM

• หมดปัญหาไม่รู้ว่าพนักงานมาทำงานหรือไม่ เพราะสามารถตรวจสอบการขาด ลา มา สาย ของพนักงานทั้งแบบภาพรวมและแต่ละสาขาได้แบบ Real-time

• ลดความยุ่งยากในการจ่ายเงินเดือน เพราะสามารถคิดเวลาทำงาน, โอที, รายรับ-รายหักต่าง ๆ ได้อัตโนมัติ ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว เชื่อถือได้ ไม่ว่าเงื่อนไขจะซับซ้อนแค่ไหนก็ตาม

• บันทึกเวลาทำงานผ่านหน้าเวบได้ รวดเร็ว ปลอดภัย ป้องกันการลงเวลาแทนกัน

• ตรวจสอบการทำงาน และอนุมัติงานต่าง ๆ ผ่านหน้าเวบ ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

• มีครบทุกฟังก์ชั่นของงาน HR ตั้งแต่รับสมัคร, คัดเลือก, บรรจุเป็นพนักงาน, คิดเวลาทำงาน-เงินเดือน, พัฒนาบุคลากร, ประเมินผล, เลื่อนตำแหน่ง จนถึงสิ้นสุดการเป็นพนักงาน


5. EASY-ACC Payroll

โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Windows 2.0 รองรับการทำงานในรูปแบบใหม่ ที่ทุกการทำงานของการทำเงินเดือนจะเสร็จสิ้นภายในโปรแกรมเดียว โดยข้อมูลจากโปรแกรมเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ โดยไม่ต้องพิมพ์หรือเดินทางไปยื่นเอกสาร ด้วยวิธีการคำนวณเงินเดือนแบบอัตโนมัติ นำข้อมูลเงินเดือนจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร นำส่งส่งข้อมูล ภงด.1 ผ่านโปรแกรม RDPrep ของสรรพากร นำส่งข้อมูลประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ตและส่ง E-Payslip, หนังสือรับรองการหักภาษีฯ ให้พนักงานผ่านทางอีเมล ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

•  รองรับการคำนวณเงินเดือนทุกรูปแบบ

• E-PAYSLIP ใบจ่ายเงินเดือนผ่านอีเมล

• รองรับการคำนวณภาษีตามประกาศกรมสรรพากรปีล่าสุด

• การทำงานในรูปแบบกราฟฟิค สวยงาม ชัดเจน ใช้งานง่าย

• ใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูป EASY-ACC (PAYSLIP) พร้อมใช้งานได้ทันที


สรุปโปรแกรมเงินเดือนฟรี ที่ตอบโจทย์ทุกๆ องค์กร


      อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเงินเดือนฟรี ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น จะเป็นสิ่งที่ช่วยการบริหารงานบุคคลขององค์กรต่าง ๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ลดความผิดพลาด ลดภาระงานต่าง ๆ ให้กับฝ่ายบุคคลได้ ซึ่งในแต่ละองค์กรก็จะมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไป โปรแกรมเงินเดือน ที่จะตอบโจทย์และเหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละองค์กรก็จะแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น แต่ละองค์กรสามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมและตอบโจทย์ขององค์กรให้มากที่สุด จะทำให้องค์กรมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้