PageView Facebook
date_range 22/01/2022 visibility 3509 views
bookmark Feature
โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ ตัวช่วยง่ายๆ ในการบริหารบุคคล - blog image preview
Blog >โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ ตัวช่วยง่ายๆ ในการบริหารบุคคล

ปัจจุบันหลายองค์กรมักเริ่มจัดการ การบริหารบุคคลผ่านทางออนไลน์ โดยการใช้โปรแกรมที่เรียกว่า โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ มาเป็นส่วนช่วยจัดการให้ง่ายมากขึ้น


วิธีการบริหารงานบุคคลผ่านโปรแกรมเงินเดือนออนไลน์

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) ที่ดีนั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันองค์กรธุรกิจให้ บรรลุเป้าหมายตามที่แต่ละองค์กรตั้งไว้ได้ จนประสบความสำเร็จได้ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ HRM ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นยุคที่มีการนำ Digital Transformation เข้ามามีบทบาทในการบริหารการจัดการคนมากขึ้น


การบริหารบุคคลผ่านทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ ทำได้จริงหรือ?

ในปัจจุบันมีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ ช่องทางออนไลน์มากขึ้น รวมไปถึง การใช้โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ มาช่วยในการจัดการบริหารบุคคลในองค์กรกันมากขึ้น มีการคิดค้นโปรแกรมเงินเดือน ออกมาแข่งขันขันกันมากมาย และหลายองค์กรก็มีการนำมาใช้ดำเนินการจริง เพื่อให้จัดการบริหารกระบวนการ HRM ได้ง่ายขึ้น ลดความซับซ้อนยุ่งยาก พร้อมทั้งยังมีความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ จึงเป็นที่นิยมในการนำไปใช้งานกับกระบวนการ HRM ทั้งในองค์กร ธุรกิจ สาขา เจ้าของกิจการ และมีแน้วโน้มที่จะใช้โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์กันมากขึ้นด้วยในอนาคต


โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ช่วยบริหารบุคคลในเรื่องใดบ้าง?ช่วยจัดเก็บข้อมูลพนักงานได้

มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล แผนก วันที่เริ่มงาน วันเกิด ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา รวมถึงค่าลดหย่อนในแต่ละปี เป็นต้น สามารถแก้ไขได้โดยพนักงานเอง ในบางเรื่องที่ฝ่ายบุคคลเปิดให้แก้ไขข้อมูลได้ช่วยเก็บข้อมูลเวลาเข้า - ออกงาน

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ สามารถช่วยเก็บข้อมูลการลงเวลางาน เพื่อตอบโจทย์แต่ละองค์กรได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้า – ออกงานแบบเป็นกะเวลา เป็นรูทีน หรือเก็บเป็นชั่วโมง เพื่อให้ข้อมูลการลงเวลาการทำงานเป็น Real-Time รวมถึงยังมีระบบสแกนใบหน้า (Facial Recognition) ด้วย


ช่วยจัดการเอกสารผ่านทางออนไลน์ได้

สามารถยื่นขออนุมัติเอกสารการแ หรือการขอโอที โดยยื่นเอกสารและอนุมัติเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ ทั้งทางแอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ที่ใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น และยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษด้วย


ช่วยคำนวณเงินเดือน

ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเงินเดือน หรือการออกสลิปเงินเดือน ทุกข้อมูลที่จำเป็นในการคิดเงินเดือน ถูกนำมาใช้ประมวลผลโดยอัตโนมัติ ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเวลา ข้อมูลการขาดลามาสาย ข้อมูลเงินได้เงินลดพิเศษต่าง ๆ จะถูกรวมมาใช้คำนวณโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดเวลาทำงานของ HR ได้อย่างมาก


ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

เพื่อให้พนักงานรับทราบถึงข่าวสารข้อมูลที่บริษัทต้องการสื่อสารกับพนักงานทุกคนในองค์กร สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์เพื่อเพิ่มข้อมูลข่าวสาร จะเป็นบทความ เป็นรูปภาพ หรือจะเป็นลิงค์ Youtube ก็ได้ และยังมีการตั้งค่าให้แจ้งเตือนไปยังมือถือของพนักงานบุคลากรในองค์กรได้ทุกคน


สรุปวิธีการบริหารบุคคลทางออนไลน์

เราสามารถบริหารบุคคลทางออนไลน์ได้จริง โดยการใช้โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกสบาย ให้กับผู้ใช้เป็นอย่างมาก ทั้งช่วยประหยัดเวลาการทำงาน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ลดงานเอกสารที่เป็นกระดาษ มีการเก็บข้อมูลอย่างเที่ยงตรงแม่นยำ จะเห็นได้ว่าโปรแกรมเงวินเดือนออนไลน์ สามารถช่วยจัดการปัญหาที่ยุ่งยากได้อย่างดี มีหลายฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อช่วยให้กระบวนการ HRM ทำงานได้ง่ายขึ้น


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้