PageView Facebook
date_range 14/05/2024 visibility 133 views
bookmark HR Knowledge
วิธีจัดตารางวันหยุดพนักงานให้เหมาะสม สำหรับร้านค้า ร้านอาหาร - blog image preview
Blog >วิธีจัดตารางวันหยุดพนักงานให้เหมาะสม สำหรับร้านค้า ร้านอาหาร

การจัดตารางวันหยุดพนักงานสำหรับร้านค้า ร้านอาหาร ที่เปิดบริการแบบไม่มีวันหยุด ถือเป็นเรื่องที่มีผลสำคัญต่อร้านค้าอย่างมาก บริการ โดยมีวิธีการอย่างไรบ้าง มาดูกัน


บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :ทำความรู้จัก ตารางวัดหยุดพนักงานกันก่อน


ตารางวันหยุดพนักงานในที่นี้ หมายถึง ตารางหรือแผนการที่กำหนดเวลาหยุดพักงานหรือวันหยุดของพนักงานในองค์กรหรือบริษัท โดยทั่วไปแล้วจะระบุวันที่พนักงานสามารถพักผ่อนหรือไม่ได้ทำงาน เช่น วันหยุดประจำสัปดาห์ (เช่น เสาร์-อาทิตย์) หรือวันหยุดพิเศษ (เช่น วันหยุดราชการ) และก็ระยะเวลาหยุดพักผ่อนประจำปีที่พนักงานมีสิทธิ์ได้รับ เช่น วันลาพักร้อน วันลาพักร้อนประจำปี หรือวันลาพักร้อนที่สะสมมาแล้วตามนโยบายของบริษัท


ซึ่งวันหยุดพนักงานนี้ เจ้าของกิจการ หรือ HR จำเป็นต้องจัดให้มีตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดประจำปี หรือวันหยุดตามประเพณีต่างๆ แต่ในขณะที่ธุรกิจร้านค้า ร้านอาหารส่วนใหญ่เปิดให้บริการทุกวัน เจ้าของกิจการ หรือ HR จึงจำเป็นต้องจัดตารางวันหยุดของพนักงาน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างไม่มีสะดุด ไม่เสียรายได้ พร้อมกับให้พนักงานได้หยุดพักในวันหยุดได้อย่างสบายใจ


วิธีจัดตารางวันหยุดพนักงานให้มีประสิทธิภาพ


การจัดตารางวันหยุดนั้น ถือเป็นต้นทุน และตัวแปรที่สำคัญของรายรับในธุรกิจเลยก็ว่าได้ เจ้าของกิจการ หรือ HR จึงจำเป็นต้องจัดสรรวันหยุดให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งในส่วนของพนักงานและองค์กร โดยเทคนิควิธีการจัดตารางวันหยุดให้พนักงานมีดังนี้

1. จัดสรรวันหยุดพนักงานให้เหมาะสม

สำหรับเจ้าของกิจการแล้ว การจัดสรรวันหยุดให้กับพนักงานนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากจัดให้มีวันหยุดมากเกินไป ก็อาจทำให้มีพนักงานไม่เพียงพอต่อการบริการลูกค้า แต่ถ้าจัดสรรวันหยุดให้พนักงานน้อยเกินไป อาจทำให้พนักงานขาดความสุขในการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานตามไปด้วย เช่น เสิร์ฟผิด ๆ ถูก ๆ ให้บริการลูกค้าไม่ดี ไม่เต็มที่ หรือในบางกรณีอาจถึงขั้นลาออกก็เป็นได้ ทำให้เจ้าของกิจการต้องเสียทั้งเวลาและต้นทุนในการจ้างงานใหม่ สอนงานพนักงานใหม่ หรือเสียชื่อเสียง เสียความน่าเชื่อถือไปเพราะพนักงานบริการไม่ดี ดังนั้นเจ้าของกิจการควรจัดสรรวันหยุดให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม หรืออยู่ภายใต้ที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ว่า พนักงานจะต้องได้รับวันหยุดหลังจากทำงานติดต่อกันครบ 6 วัน หากเจ้าของกิจการไม่อาจให้พนักงานหยุดได้ สามารถทำตาม 2 วิธี ดังนี้


  • ให้ลูกจ้างหยุดชดเชยวันอื่นแทน ซึ่งธุรกิจบริการส่วนใหญ่มักใช้วิธีนี้ เช่น สัปดาห์นี้หยุดวันพุธ อีกสัปดาห์หยุดวันอังคาร หรือให้พนักงานเลือกวันหยุดเอง สลับกับวันหยุดของพนักงานคนอื่นๆ
  • จ่ายค่าแรงในวันหยุดให้กับพนักงาน หรือ โอทีวันหยุด โดยมีกฎข้อบังคับที่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฏหมาย

2. จัดสรรเวลาพักให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม

การทำงานในแต่ละวัน พนักงานต้องมีเวลาพักหลังจากทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ซึ่งการพักต้องได้พักไม่น้อยกว่า 60 นาทีต่อวัน เจ้าของกิจการหรือ HR สามารถแบ่งช่วงเวลาพักของพนักงานออกเป็น 2 ช่วงได้ คือ ให้พักครั้งละ 30 นาที 2 ครั้ง และสำหรับธุรกิจร้านอาหาร เป็นงานที่ต้องทำงานต่อเนื่อง ติดต่อกันนานๆ อาจจัดให้พนักงานพักเกิน 2 ชั่วโมงต่อวันก็ได้ โดยการจัดสรรเวลาพักทั้งหมดนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานด้วย


3. จ่ายค่าแรง หรือโอทีในวันหยุด ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

อีกหนึ่งเรื่องสำคัญ คือการจ่ายค่าแรงในวันหยุด หรือ โอทีตามกฎหมาย ให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย และไม่มีปัญหาอื่นๆ ตามมาด้วย โดยกรณีให้พนักงานทำโอในวันหยุด เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานเพิ่มไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าจ้างในวันทำงานปกติ และหากจะให้พนักงานทำงานล่วงเวลาในวันแรงงานแห่งชาติ ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามชั่วโมงที่ทำงาน กรณีให้พนักงานทำงานล่วงเวลาต่อจากการทำงานปกติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง จะต้องให้พนักงานพักก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาทีด้วย


4. กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ของร้านค้า ร้านอาหาร

ในกรณีร้านอาหารที่มีพนักงานจำนวนน้อย เช่น มีพนักงานทำอาหารเพียง 1-2 คน สามารถกำหนดให้มีวันหยุดร้านประจำสัปดาห์ได้ เพื่อให้พนักงานได้หยุดงาน พักผ่อนไปพร้อมๆ กัน วิธีนี้ช่วยลดโอกาสเสียต้นทุนในการจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อสลับวันหยุดได้อีกด้วย


5. เตรียมตารางวันหยุดพนักงานล่วงหน้า

การเตรียมตารางวันหยุดให้กับพนักงานล่วงหน้า ก็คือการวางแผนจัดสรรทั้งวันหยุด และเวลาพักต่างๆ ให้กับพนักงานนั่นเอง ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถบริหารการทำงานและการพักผ่อนในวันหยุดของตนเองได้ โดยไม่ให้กระทบกับประสิทธิภาพการทำงานในร้านค้า ร้านอาหาร โดยสามารถให้ใบขอวันหยุดกับพนักงานล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ส่งใบขอวันหยุดก่อนวันพุธ ช่วงกลางสัปดาห์ แล้วพิจารณาว่าใครควรได้หยุดวันไหน และเวลาการพักควรเป็นอย่างไร โดยที่ยังสามารถเปิดร้านค้า ร้านอาหารเพื่อให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ


สรุปวิธีจัดตารางวันหยุดพนักงานให้เหมาะสม

การจัดตารางวันหยุดให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด จะช่วยให้กิจการสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น และพนักงานเองก็ทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพด้วย ถือเป็นการ Win Win ทั้งสองฝ่าย แต่หากเจ้าของกิจการจัดสรรตารางวันหยุดให้กับพนักงานอย่างไม่ยุติธรรม ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน นอกจากจะได้ผลลัพธ์ที่แย่ลงแล้ว จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้