PageView Facebook
date_range 19/04/2024 visibility 486 views
bookmark HR Knowledge
People Pleaser คืออะไร ผลเสียที่ทำไมคุณควรเลิกเป็นคนแบบนี้ - blog image preview
Blog >People Pleaser คืออะไร ผลเสียที่ทำไมคุณควรเลิกเป็นคนแบบนี้

เคยไหม? พยายามทำให้คนอื่นพอใจ แต่ตัวเองกลับมานั่งทุกข์ใจเอง คนประเภทนี้มีชื่อเรียกว่า “People Pleaser” โดย People Pleaser คืออะไร มีอาการแบบไหนบ้าง ไปดูกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:

 

People Pleaser คืออะไร

People Pleaser คือ คนที่พยายามทำให้คนอื่นมีความสุข เกิดความพอใจ แม้ว่าการกระทำนั้นของตนเองจะเป็นการฝืนจิตใจตัวเองก็ตาม ในบางครั้งสามารถสละได้แม้กระทั่งเวลา ความสุข ความต้องการของตนเอง เพื่อให้ให้ผู้อื่นพึงพอใจ โดยพวกเขาพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนรอบข้างหรือทำตามความต้องการของผู้อื่นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ จนบางครั้งอาจสูญเสียความตัวเองเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อื่นได้มากที่สุด

 

โดยทั่วไปแล้วผู้ที่เป็น People Pleaser มาจากพฤติกรรมที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง บ่อยครั้งที่พยายามทำให้คนอื่นพอใจ จนละเลยความรู้สึกของตนเอง อีกทั้งยังขาดความมั่นคงทางจิตใจ ต้องการเป็นที่ยอมรับ และได้รับคำชื่นชมจากคนอื่น นอกจากนี้ยังเกิดจากการเลี้ยงดูหรือประสบการณ์ในอดีต ที่กระทบต่อร่างกายและจิตใจจนทำให้กลายเป็นคนที่มีบุคลิกแบบ People Pleaser


8 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเป็น People Pleaserมาต่อกันที่สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเป็น People Pleaser ที่แม้การแสดงออกภายนอกอาจจะดูยิ้มแย้ม อารมร์ดี แต่ภายในใจก็อาจซ่อนไปด้วยความรู้สึกที่ไม่สบายใจ และทุกข์ใจอยู่ข้างใน ซึ่งบางครั้งเจ้าตัวเองก็อาจไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำไป โดยสัญญาณที่กำลังบอกว่าคุณนั้นเป็น People Pleaser มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. มักจะอาสาช่วยเหลือผู้อื่น แม้ว่าตัวเองกำลังยุ่งหรือไม่สะดวกก็ตาม
 2. รู้สึกวิตกกังวลและมักจะกลัวการที่จะปฏิเสธหรือขัดใจผู้อื่น
 3. ขาดความมั่นใจ มักมองข้ามความต้องการและความรู้สึกของตัวเอง คิดว่าตัวเองไม่ดีพอ
 4. พยายามทำให้ทุกคนพอใจ จนไม่กล้าทำอะไรเพื่อตัวเอง
 5. รู้สึกว่าความต้องการหรือความคิดเห็นของตนเองไม่สำคัญเท่าคนอื่น
 6. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่ต่างจากผู้อื่น เพื่อเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้ง
 7. ไหลตามสิ่งต่าง ๆ แม้ว่าตัวเองจะไม่ชอบ หรือฝืนใจก็ตาม
 8. ความคิด perfectionist โดย People Pleaser มักมีมาตรฐานสูง พวกเขาจึงรู้สึกว่าตนเองต้องทำให้ทุกคนพอใจเสมอ

ผลเสียของ People Pleaser ที่คุณควรเลิก

การทำให้ผู้อื่นพอใจหรือมีความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไป หากทำแล้วไม่กระทบต่อตัวของเราเอง แต่ในทางกลับกันหากทำแล้วส่งผลเสียต่อตนเองบอกเลยว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีอย่างแน่นอน ซึ่งการเป็น People Pleaser มีผลเสียมากมายตามมาทั้งในเรื่องของสุขภาพจิตและสุขภาพกาย โดยผลเสียของ People Pleaser ที่คุณควรเลิกมีดังนี้

 • ถูกเอาเปรียบ: มักจะถูกผู้อื่นเอาเปรียบ เพราะกลัวที่จะปฏิเสธ
 • ไม่มีความสุข: รู้สึกไม่พอใจกับชีวิต เพราะมักจะละเลยความต้องการของตัวเอง
 • มีปัญหาสุขภาพ: ความเครียดและความวิตกกังวล อาจส่งผลต่อสุขภาพทั้งกายและใจ
 • ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง: ผลเสียที่เห็นได้ชัดเลย คือการไม่หลงเหลือความเป็นตัวเอง เพราะมัวแต่ทำให้คนอื่นพอใจ กลัวคนอื่นไม่พอใจในการกระทำของตนเอง
 • รู้สึกเครียดและวิตกกังวล: มักจะกังวลว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไร รู้สึกกดดันที่จะทำให้ทุกคนพอใจ
 • ขาดภาวะการเป็นผู้นำ: แน่นอนว่าผู้ที่ People Pleaser ย่อมขาดภาวะผู้นำ เพราะมัวแต่คล้อยตามผู้อื่น ไม่กล้าตัดสินใจ เพราะกลัวว่าผู้อื่นจะไม่พอใจ

How to หยุดเป็น People Pleaser

การหยุดเป็น People Pleaser ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความพยายาม ความอดทน และเวลา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกเป็นไม่ได้ โดยหลักการที่จะช่วยให้คุณสามารถหยุดเป็น People Pleaser และเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ได้ มีดังต่อไปนี้

 


สังเกตและทบทวนตัวเอง

ลองสังเกตและคิดทบทวนตัวเองดูว่าทำไม เราจึงมีพฤติกรรม People Pleaser สาเหตุมาจากอะไร เรามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างที่แสดงให้เห็นว่าเรากำลังเข้าข่ายอาการ People Pleaser และผลเสียที่ตามมาของการเป็น People Pleaser ที่กระทบต่อตัวเราเองมีอะไรบ้าง

 

ปรับพฤติกรรม

เมื่อทราบถึงสาเหตุของการเป็น People Pleaser ของตนเองแล้ว สิ่งต่อมาคือควรปรับเปลี่ยนความคิด ความเข้าใจ และพฤติกรรมของตนเอง

 

หยุดเป็นคนใจดี ที่ใจร้ายกับตัวเอง

People Pleaser มักมีพฤติกรรมที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ใจดี และเป็นกันเอง นั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่การใจดีมากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อความสุขและสุขภาพจิตของตนเอง เพราะการเป็นคนดีจนเกินไปก็อาจถูกเอาเปรียบได้ง่าย ดังนั้น ควรใจดีกับผู้อื่นอย่างพอดี และควรหัดใจดีกับตัวเองบ้าง เพราะการเป็นคนใจดีไม่ได้หมายความว่าคุณต้องละเลยความรู้สึกของตัวเองเสมอไป

 

เลิกขอโทษในเรื่องที่ไม่ควรขอโทษ

People Pleaser มักขอโทษผู้อื่นอยู่เสมอแม้กระทั่งเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือในเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดของตัวเองก็ตาม เช่น ขอโทษเวลาพูดปฏิเสธผู้อื่น ขอโทษในเรื่องที่เราไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ เป็นต้น ดังนั้น ควรเลิกขอโทษในเรื่องที่ไม่ควรขอโทษ ควรใช้คำขอโทษเมื่อเราทำผิดพลาดจริง ๆ

 

เลิกเป็นคน ‘อะไรก็ได้’

เลิกเป็นคนที่ ‘อะไรก็ได้’ หยุดคล้อยตามผู้อื่น และเลิกกลัวว่าหากเรามีความคิดเห็นที่ต่างออกไปผู้อื่นจะรู้สึกอย่างไร เลิกเอาความสุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง สิ่งที่ควรกระทำคือการมั่นใจในตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเอง กล้าที่จะแตกต่างในเรื่องที่ดี

 

สิ่งที่สำคัญของการหยุดเป็น People Pleaser คือ การกล้าที่จะปฏิเสธคนอื่น หัดพูดคำว่า “ไม่” ให้เป็น ฝึกปฏิเสธในเรื่องที่เราไม่อยากทำโดยไม่รู้สึกผิด เพราะหากยังไม่กล้าปฏิเสธเราก็จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในความทุกข์ ความฝืนใจนั้นตลอดไปสรุป People Pleaser คืออะไร ผลเสียที่ทำไมคุณควรเลิกเป็นคนแบบนี้

‘เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด’ พฤติกรรมที่สามารถพบได้ในคนที่เป็น People Pleaser ซึ่งมักจะมองเห็นความสำคัญและความพึงพอใจของผู้อื่นมากกว่าความพึงพอใจของตนเอง ซึ่งมีลักษณะนิสัยที่กลัวการปฏิเสธ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และชอบเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น โดยการเป็น People Pleaser ส่งผลเสียทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย แต่ People Pleaser สามารถแก้ไขได้โดยการเห็นคุณค่าของตัวเอง และกล้าที่จะปฏิเสธ จำไว้ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธผู้อื่น และดูแลตัวเองให้มีความสุข

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้