PageView Facebook
date_range 02/07/2022 visibility 1464 views
bookmark HR Knowledge
รวมปัญหาชวนปวดหัว ของการคำนวณเงินเดือน - blog image preview
Blog >รวมปัญหาชวนปวดหัว ของการคำนวณเงินเดือน

ปัญหาที่น่าปวดหัวที่สุดของ HR ก็คือการคำนวณเงินเดือน เพราะมีความซับซ้อนของข้อมูลเป็นอย่างมาก โปรแกรม HR จึงเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับการคำนวณเงินเดือนในยุคนี้


ปัญหาการคำนวณเงินเดือนของเหล่า HR มีอะไรบ้าง

การคำนวณเงินเดือน เป็นงานที่ HR ของทุก ๆ องค์กรต้องปวดหัวกับขั้นตอนกระบวนการทำงานเสมอ เพราะมีความซับซ้อนของข้อมูลลูกจ้างแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเวลาขาด ลา มาสาย และการเข้าออกออฟฟิศ ข้อมูลที่จุกจิกเหล่านี้สร้างความเครียดให้ฝ่าย HR พอสมควร ยิ่งถ้าในองค์กรของคุณยังไม่ใช้โปรแกรม HR ยังเป็นระบบบันทึกข้อมูลลงกระดาษเป็นปึก ๆ อยู่ละก็ องค์กรของคุณก็มักจะเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย โดยปัญหาที่มักเกิดกับการคำนวณเงินเดือนมีหลากหลาย ดังเช่น


1. ปัญหาการยื่นเอกสารลางาน

การเก็บเอกสารลางานขององค์กรนั้น หากเป็นองค์กรที่มีพนักงานจำนวนน้อย ยังไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไร แต่ถ้าหากองค์กรเริ่มมีพนักงานจำนวนมากขึ้น แน่นอนว่าปัญหาเรื่องเอกสารการลาของพนักงานตกหล่น พนักงานลืมส่งเอกสารการลา ยังคงเป็นปัญหายอดฮิตในหลายองค์กร เพราะการคำนวณเงินเดือนในแต่ละเดือนนั้น นอกจากต้องเช็คเวลากาทำงานแล้ว HR ยังต้องคอยเช็คเอกสารการลาของพนักงานอีกด้วย ซึ่งเรื่องเอกสารนี้เป็นเรื่องที่ HR ต้องคอยตามคอยเช็ค ซ้ำ ๆ เดิม ๆ แบบนี้อยู่ทุกเดือน นอกจากจะทำให้เสียเวลาแล้ว ยังเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดสูงอีกด้วย

โปรแกรม HR HumanSoft นั้น สามารถยื่นเอกสารการลางานออนไลน์ ทั้งพนักงานและ HR สามารถตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบการลงเวลาทำงานออนไลน์ผ่านแอพลางานออนไลน์ได้เลย ทำให้ลดภาระงานของ HR ไปได้อย่างมากและยังมีความสะดวก ประหยัดเวลาในการทำงานอีกด้วย


2. ซอฟแวร์ที่ใช้อยู่ล้าสมัย

เมื่อพูดถึงระบบ Payroll หรือการคำนวณเงินเดือนนั้น ก็มักจะนึกถึงการคำนวณเวลาการทำงานด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในความซับซ้อนและยุ่งยากที่สุดของการคำนวณเงินเดือนเลยทีเดียว หากองค์กรที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม HR นั้น ทุกอย่างก็ต้องใช้ระบบการทำมือทั้งหมด หรือแม้กระทั่งการใช้ซอฟแวร์ระบบเก่า หรือ Excel ก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ข้อมูลการลงเวลาทำงานของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน จะกลายเป็นงานยากที่ใช้เวลาในการทำเยอะมาก ๆ ของเหล่า HR เลยทีเดียว

โปรแกรม HR HumanSoft นั้น เป็นซอฟแวร์ที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ สามารถเก็บข้อมูลการลงเวลาทำงาน การขาด ลา มาสาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำนวณเงินเดือนให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ความยุ่งยากและซับซ้อนของการคำนวณเงินเดือนนั้นหมดไปจากองค์กร


3. ข้อมูลการลงเวลาทำงานเชื่อถือไม่ได้

แน่นอนว่าการคำนวณเงินเดือนนั้นต้องใช้ข้อมูลจากการลงเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคน หากองค์กรยังมีการลงเวลาทำงานแบบเก่า เช่น การตอกบัตรหรือการบันทึกเวลาลงบนกระดาษนั้นมีความเสี่ยงสูงมาก ๆ ที่วัน - เวลาเข้างานอาจจะเชื่อถือไม่ได้ พนักงานอาจตอกบัตรแทนกันหรือบันทึกเวลาที่ไม่จริงได้ ทำให้องค์กรอาจเสียผลประโยชน์จากจุดนี้

โปรแกรม HR HumanSoft นั้น สามารถลงเวลาทำงานออนไลน์ผ่านระบบ เช่น การใช้เครื่องแสกนลายนิ้วมือ การลงเวลาทำงานผ่านแอปพลิเคชัน การแสกนใบหน้า ลงเวลาผ่านไลน์หรือการแสกน QR Code จะทำให้ HR ได้ข้อมูลการลงเวลาทำงานที่เชื่อถือได้ และองค์กรไม่ต้องเสียประโยชน์อีกต่อไป4. เกิดความผิดพลาด

เรื่องของการคำนวณเงินเดือนนั้น เป็นเรื่องตัวเลขที่มีขึ้นตอนมากมายและมีความจุกจิก หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เสียผลประโยชน์ องค์กรที่ยังใช้การคำนวณเงินเดือนด้วยมือนั้น ความเสี่ยงในการคำนวณผิดพลาดก็จะมีสูงมาก ซึ่งในมุมมองขององค์กรอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ที่จริงแล้วส่งผลมากต่อความเชื่อมั่นของพนักงาน ทำให้พนักงานเกิดความไม่ไว้วางใจ หรืออาจทำให้องค์กรเกิดการสูญเสียพนักงานที่มีคุณภาพไปได้

โปรแกรม HR HumanSoft นั้น มีระบบคำนวณเงินเดือนให้อัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้แบบ Real Time สามารถลดขั้นตอนการทำงานที่จุกจิกให้กับ HR ได้เป็นอย่างมาก ทำให้องค์กรสามารถลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ และได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นจากพนักงานอีกด้วย


5. การทำงานมีความล่าช้า

กว่าจะคำนวณเงินเดือนออกมาได้ในแต่ละรอบนั้น ใช้เวลาของ HR ไปมากมาย ทั้งต้องดูเรื่องภาษีหักของแต่ละคน ฐานลดหย่อนภาษีที่ไม่เท่ากัน คำนวณมาเสร็จก็คิดว่างานปิดจบได้แล้ว ยังต้องส่งสลิปเงินเดือนให้พนักงาน อัปโหลดในระบบประกันสังคม ส่งไฟล์ Payroll เพื่อจ่ายเงินผ่านธนาคาร ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่เสียเวลามาก ๆ ทั้งนั้น ทำให้การทำงานของ HR นั้นมีแต่ความล่าช้า การบริหารองค์กรก็จะล่าช้าไปด้วยเช่นกัน

โปรแกรม HR HumanSoft มีระบบการทำงานแบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นภาษี คำนวณเงินเดือน สลิปเงินเดือน ประกันสังคม หรือ ระบบ Payroll ล้วนแล้วแต่เป็นระบบอัตโนมัติทั้งสิ้น และยังสามารถดูรายละเอียดและตรวจสอบได้แบบ Real Time อีกด้วย ทั้งหมดนี้ทำให้การทำงานของ HR นั้น สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังมีความถูกต้องอีกด้วย ทำให้องค์กรมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มุ่งสู่เป้าหมายได้รวดเร็วขึ้นเช่นกันสรุปปัญหาของการคำนวณเงินเดือนในองค์กร

จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด คงไม่อาจปฎิเสธได้ว่าการทำ ระบบ Payroll หรือการคำนวณเงินเดือนนั้น เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากจริง ๆ แถมยังกินเวลามากอีกด้วย นอกจากนี้เป็นงานที่จำเป็นต้องทำทุกเดือน ไม่ทำก็ไม่ได้ การนำระบบอัตโนมัติของโปรแกรม HR HumanSoft เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ขององค์กร จะมีประโยชน์ในการคำนวณเงินเดือนมากมาย เช่น

• มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

• ข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้

• ลดความผิดพลาดในการคำนวณ

• ลดขั้นตอนการทำงานให้กับ HR

• อัพเดทข้อมูลในองค์กรได้แบบ Real time

• ใช้งานได้หลายระบบ เช่น ผ่านคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน

ซึ่งโปรแกรม HR HumanSoft นั้น นอกจากจะมีประโยชน์กับการคำนวณเงินเดือนแล้ว ยังช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้องค์กรเติบโตไปด้วยกันอย่างรวดเร็วอีกด้วย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้