PageView Facebook
date_range 16/11/2023 visibility 3471 views
bookmark HR Knowledge
HR ออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้แก่พนักงานรายวันได้หรือไม่? - blog image preview
Blog >HR ออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้แก่พนักงานรายวันได้หรือไม่?

ไขข้อสงสัย HR สามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้แก่พนักงานรายวันได้หรือไม่ อย่างไร? มาหาคำตอบกันได้ในบทความนี้เลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


หนังสือรับรองเงินเดือน


หนังสือรับรองเงินเดือน (Salary Certificate) เป็นเอกสารที่ HR ออกให้แก่พนักงาน เพื่อรับรองอัตราเงินเดือนของพนักงานท่านนั้น ๆ ว่ามีอัตราเงินเดือนหรือฐานเงินเดือนเป็นเท่าไหร่ ซึ่งหนังสือรับรองเงินเดือนนั้นจะให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงาน รวมถึงจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับ การหักเงิน และผลประโยชน์เพิ่มเติมใด ๆ

 

หนังสือรับรองเงินเดือนมักต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่องานต่าง ๆ ทั้งกับส่วนราชการ ธนาคาร หรือหน่วยงานเอกชน เช่น การขอสินเชื่อ กู้ซื้อบ้าน หรือการสมัครวีซ่า เป็นต้น


หนังสือรับรองเงินเดือน พนักงานรายวันกรณีที่ HR ต้องการออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้กับพนักงานรายวัน หรือพนักงานรายวันยื่นขอหนังสือรับรองเงินเดือนเข้ามา HR สามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้แก่พนักงานรายวันได้ โดย HR จะทำการออกเป็นเอกสารหรือหนังสือรับรองรายได้รายวันให้แก่พนักงาน ซึ่งหนังสือรับรองรายได้นั้นมักจะระบุประเภทการจ้างของพนักงานว่าเป็นพนักงานรายวันหรือเป็นการจ้างแบบรายวันนั่นเอง

 

อย่างไรก็ตาม การอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่พิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วย โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ประวัติการชำระหนี้ ทรัพย์สินที่มี ฯลฯ

 

ดังนั้น หากพนักงานรายวันต้องการขอหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท พนักงานสามารถแจ้งความประสงค์กับฝ่าย HR โดยฝ่าย HR จะออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ โดยระบุประเภทการจ้างของพนักงานว่าเป็นพนักงานรายวัน


สรุปหนังสือรับรองเงินเดือน พนักงานรายวัน


หนังสือรับรองเงินเดือนเอกสารสำคัญที่ใช้เพื่อยืนยันสถานะทางการเงินในระหว่างที่พนักงานทำงาน ณ บริษัทนั้น ๆ และกรณีที่พนักงานรายวันประสงค์ขอหนังสือรับรองเงินเดือน HR สามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้กับพนักงานได้ โดยอาจระบุในเอกสารว่าเป็นพนักงานรายวันได้นั่นเอง


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้