PageView Facebook
date_range 16/02/2024 visibility 1117 views
bookmark Feature
Best Payroll Software for HR มีอะไรบ้าง - blog image preview
Blog >Best Payroll Software for HR มีอะไรบ้าง

โปรแกรมเงินเดือน หรือ Payroll Software ที่ดีที่สุดในปี 2024 นี้ มีคุณสมบัติอะไรบ้างสำหรับการบริหารงาน HR มาดูกันในบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :Best Payroll Software for HR มีอะไรบ้าง


“Payroll Software” หรือ ซอฟต์แวร์จัดการเงินเดือนและทรัพยากรบุคคล (HR) ในปัจจุบัน มีหลายตัวเลือกที่น่าสนใจ โดยบางตัวเน้นความสะดวกสบายในการใช้งาน บางตัวเน้นความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการของธุรกิจ และบางตัวยังมีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้การจัดการเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สิ่งที่ถือว่าเป็น "Best" อาจขึ้นอยู่กับความต้องการและการพิจารณาปัจจัยในด้านต่างๆ ของแต่ละองค์กรด้วย


และ Best Payroll Software for HR หรือโปรแกรมเงินเดือนที่ดีที่สุดสำหรับ HR คือโปรแกรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริการ การใช้งาน หรือด้านราคาที่เหมาะสม ซึ่งโปรแกรมเงินเดือน HumanSoft เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ตอบโจทย์ให้กับ HR อย่างดีที่สุด เพราะมีความยืดหยุ่นทำให้ตั้งค่าได้อย่างหลากหลาย มีฟังก์ชันที่ครอบคลุมทุกการทำงานของ HR ทำให้สามารถลดภาระงานและแก้ไขปัญหาจุกจิกต่างๆ ได้อย่างแท้จริง และยังสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทำให้การบริหารงานต่างๆ และการจัดการเงินเดือนสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคุณสมบัติสำหรับ Best Payroll Software ที่ตอบโจทย์ทุกการทำงานของ HR จากโปรแกรม HumanSoft นั้น มีดังนี้1. คำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ

สำหรับ Payroll Software นั้น ฟังก์ชันคำนวณเงินเดือนย่อมจะเป็นฟังก์ชันหลักสำหรับงาน HR ซึ่งไม่เพียงแค่คำนวณเงินเดือนได้แบบอัตโนมัติเท่านั้น ยังมารถคำนวณเวลาการทำงาน คำนวณภาษี ประกันสังคม เบี้ยขยัน โอที สวัสดิการ หรือเงินพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้น ยังสามารถคำนวณแบบแบ่งงวดได้ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเงิน คำนวณโอที คำนวณเวลาการทำงาน คำนวณงวดพิเศษ และกำหนดวันจ่ายเงินแยกได้


2. ยื่น-อนุมัติเอกสารออนไลน์

ในการจัดการเอกสารก็สามารถจัดการผ่านทางออนไลน์ เช่น Web Browser หรือ Mobile Application ได้ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นเอกสารขอลางาน ขอโอที ขอเพิ่มเวลา เปลี่ยนกะการทำงาน แลกกะการทำงาน สลับวันหยุด เบิกล่วงหน้า ขอเอกสารรับรองเงินเดือน รับรองการทำงาน ขอเบิกเงินสดย่อย ขอเบิกสวัสดิการ ขอร้องเรียนหรือ เอกสารสัญญาจ้าง โดยพนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองและยื่นเอกสารผ่าน Application / Web Browser และหัวหน้างานหรือ HR ก็สามารถอนุมัติเอกสารผ่านทาง Application / Web Browser ได้เช่นกัน


3. ลงเวลาการทำงานได้หลากหลาย

ในด้านการลงเวลาทำงานของ Payroll Software ในยุคนี้นั้น สามารถลงเวลาทำงานผ่านระบบออนไลน์ โดยลงเวลาจากหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ผ่านสมาร์ตโฟน สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ Beacon Wifi GPS หรืออุปกรณ์ลงเวลาการทำงานอื่นๆ และสามารถนำข้อมูลเวลาทำงานไปคำนวณเงินเดือนหรือประเมินพนักงานได้อัตโนมัติ ทำให้ HR ลดภาระการทำงานไปได้อย่างแท้จริง ด้วยข้อมูลการลงเวลาที่ถูกต้องและ Real Time


4. รองรับโครงสร้างองค์กรหลายลำดับขั้น

สำหรับองค์กรที่มีหลายรูปแบบ หลายลำดับขั้น Payroll Software ก็จำเป็นต้องรองรับให้ได้ตามลักษณะการบริหารที่แตกต่างกันไป โดย HumanSoft สามารถรองรับได้สูงสุดถึง 5 ขั้น และสามารถสร้างตำแหน่งหน่วยงานย่อยได้ถึง 20 ขั้น ตามโครงสร้างที่ซับซ้อนของแต่ละบริษัท สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง สิทธิ์ในการอนุมัติเอกสารและสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้ตามโครงสร้างอย่างปลอดภัย


5. จัดการข้อมูลพนักงานง่ายๆ

ในด้านข้อมูลพนักงาน พนักงานก็สามารถใส่ตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลของตนเองได้ผ่าน Application ส่วน HR ก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทั้งหมด หรือ เลือกแก้ไขแยกตามแผนก หรือเลือกแก้ไขเฉพาะบุคคลได้แบบ Real Time ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลภาษี เงินประกันการทำงาน กองทุน การฝึกอบรม สินทรัพย์ถือครอง เป็นต้น


6. รับสมัครงานออนไลน์อย่างสะดวก

Job Board หรือบอร์ดงาน เป็นหนึ่งในเครื่องมือจำเป็นที่ HR ต้องใช้อยู่เสมอ ซึ่ง HumanSoft มีพื้นที่ในการโพสต์ตำแหน่งว่างงาน รับสมัครงานออนไลน์ บุคคลที่กำลังมองหาก็สามารถค้นหาและกรอกข้อมูลสมัครเข้ามาได้ โดย HR สามารถนำลิงค์ไปโพสต์หาพนักงานได้ตามพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายได้ และเมื่อพนักงานกรอกใบสมัครเข้ามา ข้อมูลต่างๆ จะเข้ามาอยู่ในระบบอัตโนมัติ ทำให้ HR หมดกังวลเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารต่างๆ ไปได้เลย


7. รายงานและการวิเคราะห์

การเก็บข้อมูลเพื่อรายงานผู้บริหารและวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆ ของพนักงานนั้น ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป เพราะ HumanSoft สามารถดึงข้อมูลต่างๆ ออกมารายงานได้อย่างรวดเร็ว โดยมีรายงาน กว่า 50 รายงานให้เลือกใช้งาน และดูตัวอย่างสถิติขาด ลา มาสายเพื่อการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ต่อไป รวมถึงหน้า DashBoard ที่สามารถดูข้อมูลโดยรวมได้อย่างสะดวกและ Real Time


8. การประเมินพนักงานอย่างรวดเร็ว

HumanSoft สามารถสร้างแบบประเมินได้ง่ายๆ ทั้งพนักงานทดลองงานและพนักงานทั่วไป อีกทั้งยังสามารถประเมิน KPI ได้ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ จากการนำข้อมูลด้านพฤติกรรมต่างๆ ของพนักงานมาเป็นตัวชี้วัดภายใน และตัวชี้วัดภายนอก พร้อมกับการนำเสนอผ่านรูปแบบการตั้งค่าสีต่างๆ เพื่อให้ดูข้อมูลได้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น


9. ความปลอดภัยขั้นสูง

ในปัจจุบันนี้ เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่องค์กรมองข้ามไปไม่ได้จริงๆ ดังนั้น Payroll Software ก็จำเป็นต้องมีความปลอดภัยสูงเช่นเดียวกัน ซึ่ง HumanSoft สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับได้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงาน ข้อมูลเงินเดือน เป็นต้น และในด้านความปลอดภัยของข้อมูลระบบฐานข้อมูลก็สามารถวางใจได้ เพราะ HumanSoft ใช้ระบบ Cloud System จากเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพความเสถียรและความปลอดภัยในระดับโลก พร้อมด้วยการอัพเดตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รองรับการเติบโตของเทคโนโลยีในอนาคต


10. บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ

นอกจากระบบฟังก์ชันของ Payroll Software จะตอบโจทย์การใช้งานแล้ว บริการหลังการขายก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ ซึ่ง HumanSoft ก็มีทีมงาน Support ที่คอยบริการ ตอบทุกคำถามและช่วยเหลือลูกค้าในทุกๆ วันอย่างมืออาชีพ ทำให้ HR มั่นใจ และสบายใจในทุกวันทำงานได้เลย


สรุป Best Payroll Software for HR


การเลือกโปรแกรมเงินเดือนที่ดีที่สุดในแต่ละองค์กร ควรพิจารณาคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมที่เลือกเหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณขององค์กร ซึ่ง HumanSoft เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีของ Payroll Software for HR ไม่ว่าจะเป็นในด้านของฟังก์ชันการใช้งานที่ได้กล่าวมา และด้านราคาที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ หรือองค์กรขนาดเล็ก พร้อมทั้งแพ็กเกจการใช้งานที่หลากหลายให้เลือกตามการใช้งาน เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของ HR อย่างคุ้มค่ามากที่สุด


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้