PageView Facebook
date_range 06/03/2024 visibility 308 views
bookmark HR Knowledge
ประโยชน์ของ HR Solution ที่องค์กรต้องรู้ - blog image preview
Blog >ประโยชน์ของ HR Solution ที่องค์กรต้องรู้

ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่า HR Solution คืออะไร? มีประโยชน์กับองค์กรอย่างไร วันนี้เรารวบรวมข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้มาฝาก ไปหาคำตอบได้จากบทความนี้กันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


HR Solution คืออะไร?


HR Solution คือ เครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในการจัดการข้อมูลพนักงานในองค์กร ซึ่งถือว่าเป็น Software as a Service ที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนบนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับองค์กร ส่งผลให้ HR ทำงานได้อย่างรวดเร็วและช่วยประหยัดเวลาการทำงานได้มากขึ้นอีกด้วย


ประโยชน์ของ HR Solution


ทุกคนสงสัยกันไหมคะ ว่าทำไมปัจจุบันนี้หลาย ๆ องค์กร จึงนิยมหันมาใช้ HR Solution เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความสะดวกสบายในการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัล วันนี้เรารวบรวมข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับประโยชน์ของ HR Solution มาฝากกันค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ HR

HR Solution เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กับ HR ไม่ว่าจะเป็น การบันทึกเวลาเข้า-ออก ของพนักงาน / การคำนวณเงินเดือน / คำนวณค่าล่วงเวลา ได้โดยอัตโนมัติ นับเป็นสิ่งที่ช่วยให้ HR ทำงานได้ง่าย สะดวก และช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานได้

 

อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน

HR Solution ช่วยในเรื่องเอกสารให้กับพนักงาน โดยพนักงานสามารถส่งเอกสารให้ HR ผ่านไฟล์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น การส่งเอกสารสำหรับเบิกค่าใช้จ่าย หรือการดาวน์โหลดสลิปเงินเดือน พนักงานก็สามารถจัดการเรื่องเอกสารได้อย่างง่ายดาย

 

ประหยัดเวลาและลดต้นทุน

HR Solution นอกจากจะช่วยในเรื่องประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารแล้ว ยังช่วยประหยัดต้นทุนให้กับองค์กรจากการจัดทำเอกสารผ่านทางกระดาษ เปลี่ยนเป็นเอกสารรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานอีกด้วย

 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและพนักงาน

HR Solution ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ / การรับ Feedback จากพนักงาน ฯลฯ ถือเป็นการช่วยลดภาระงานของ HR ทำให้องค์กรมองเห็นปัญหาและพร้อมแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

 

ตรวจสอบข้อมูลได้แบบ Real Time

เมื่อข้อมูลทั้งหมดอยู่บนคลาวด์ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงาน ได้แบบ Real Time ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ที่ใด ตอบโจทย์การทำงานยุคปัจจุบันที่พนักงานสามารถ Work from Anywhere และสามารถ Export ออกมาเป็นรายงานส่งให้ผู้บริหารได้ทันที อีกทั้งพนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานของตนเองได้แบบ Real Time เช่นกัน


สรุปประโยชน์ของ HR Solution ที่องค์กรต้องรู้

 

การนำ HR Solution เข้ามาใช้ภายในองค์กร สิ่งสำคัญคือการช่วยลดภาระงานให้กับ HR ลดการทำงานซ้ำซ้อน ทำให้ HR มีเวลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เกิดการ Reskill – Upskill เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถใหม่ ๆ ให้กับบุคลากร ที่เป็นประโยชน์กับองค์กร อีกทั้งยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กร ทำให้องค์กรดูทันสมัย ตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลได้อีกด้วย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้