PageView Facebook
date_range 15/11/2023 visibility 175258 views
bookmark HR Knowledge
Download แบบฟอร์มตัวอย่างใบรับรองเงินเดือน - blog image preview
Blog >Download แบบฟอร์มตัวอย่างใบรับรองเงินเดือน

แบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน คืออีกหนึ่งเอกสารสำคัญที่ ฝ่ายบุคคลหรือ HR จำเป็นต้องใช้ ซึ่งควรมีเนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วน โดยมีให้ Download กันในบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่คุณอาจสนใจ :แบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน


ใบรับรองเงินเดือน หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า หนังสือรับรองเงินเดือน ที่ HR ทั้งหลายรู้จักกันดีอยู่แล้ว เพราะเป็นเอกสารสำคัญที่ HR ต้องออกให้กับพนักงานในองค์กรอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการทำบัตรเครดิต การขอสินเชื่อต่างๆ หรือแม้กระทั่งการไปสมัครงานที่ใหม่ ซึ่งเอกสารเหล่านี้จำเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือ และมีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้พนักงานนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างสมบูรณ์ แต่ใบรับรองเงินเดือนนั้น เป็นเอกสารที่ออกเป็นรายเดือน หากจำเป็นต้องออกให้พนักงานชั่วคราว หรือพนักงานรายวัน จะต้องทำอย่างไร?


การออกใบรับรองเงินเดือนให้พนักงานชั่วคราว หรือพนักงานรายวัน


ในกรณีที่พนักงานชั่วคราว หรือพนักงานรายวันขอให้ออกใบรับรองเงินเดือน เพื่อยื่นขอสินเชื่อต่างๆ และทางธนาคารมักจะขอเอกสารเงินเดือน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว พนักงานชั่วคราวหรือพนักงานรายวัน ยังไม่ใช่พนักงานที่บรรจุเป็นพนักงานรายเดือน HR จึงไม่ควรออกเอกสารเป็นรายเดือน เพราะอาจกลายเป็นการให้ข้อมูลเท็จได้ แต่ถ้า HR มีความจำเป็นจริงๆ และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจตามมา จึงควรใช้วิธีแจ้งรายได้เฉลี่ยของพนักงานแทน โดยนำรายได้ 6 เดือนบวกกันแล้วหารด้วย 6 เดือน พร้อมแนบสำเนาสรุปการจ่ายค่าจ้างย้อนหลัง 6 เดือน ลงประทับตราบริษัท และระบุหมายหุตไปในเอกสารด้วยว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไหนถึงเดือนไหน ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินในการพิจารณาตามหลักฐานเอกสารนี้


ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกแบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน


ในด้านการออกแบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือนนั้น ที่จริงแล้วยังไม่มีข้อกฎหมายใดๆ รองรับว่าองค์กรจำเป็นต้องออกแบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือนนี้ให้พนักงาน ดังนั้น จึงเป็นสิทธิของนายจ้างหรือองค์กรว่าจะออกให้หรือไม่ก็ได้ ต่างจากหนังสือรับรองการทำงาน ที่มีกฎหมายระบุไว้ชัดเจน หากนายจ้างฝ่าฝืนไม่ออกเอกสารให้ ลูกจ้างก็สามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้


เมื่อไม่มีข้อกฎหมายรองรับเรื่องแบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน HR หรือองค์กรจึงสามารถกำหนดเนื้อหาเอกสารได้ตามความเหมาะสมในการใช้งานได้เลย หรือหาก HR ต้องการตัวอย่างใบรับรองเงินเดือนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้ >> เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน


สรุปแบบฟอร์มตัวอย่างใบรับรองเงินเดือน


เอกสารแบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือนสำหรับ HR นั้น เป็นเอกสารจำเป็นที่ HR ทุกที่ต้องใช้ ซึ่งเป็นเอกสารยอดฮิตที่พนักงานยื่นขอเลยก็ว่าได้ ดังนั้น HR จึงควรใช้เอกสารที่มีเนื้อหาถูกต้องและเหมาะสม จะได้เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวพนักงานและทางสถาบันสินเชื่อที่ขอเอกสารเหล่านี้ด้วย


นอกจากนี้ HR ยังสามารถสร้างแบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน หรือแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนให้มีความถูกต้อง และรวดเร็วมากขึ้น ด้วยระบบใบรับรองเงินเดือน ที่ช่วยให้ HR ลดขั้นตอนในการสร้างแบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือนให้เป็นแบบอัตโนมัติได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้