PageView Facebook
date_range 08/04/2022 visibility 18949 views
bookmark Feature
โปรแกรมลงเวลาเข้างาน ฟรี ยุคใหม่ มีอะไรบ้าง? - blog image preview
Blog >โปรแกรมลงเวลาเข้างาน ฟรี ยุคใหม่ มีอะไรบ้าง?

การลงเวลาทำงานออนไลน์ จากโปรแกรมลงเวลาเข้างานฟรีนั้น มีความจำเป็นในทุกๆ องค์กร เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆ ด้าน และตอบโจทย์สำหรับ HR ยุคใหม่เป็นอย่างดี


โปรแกรมลงเวลาเข้างานยุคใหม่

หลังจากช่วงสถานการณ์โควิด องค์กรแทบทุกแห่งได้เข้าสู่กระบวนการ WFH (Work From Home) แต่ฝ่ายบริหารงานบุคคลยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลจากการบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน เพื่อนำมาคิดเงินเดือน ซึ่งโปรแกรม ลงเวลาเข้างาน ฟรี นั้นสามารถคำนวณเวลาการทำงานของพนักงานในองค์กรได้แบบอัตโนมัติ ทำให้ HR ไม่ต้องมานั่งคำนวณเวลาการทำงานของพนักงานทีละคน การคำนวณเวลาและการคำนวณเงินเดือนยุคใหม่นี้ จึงมีความถูกต้องแม่นยำ และประหยัดเวลาการทำงานได้มากขึ้น


โปรแกรมลงเวลาเข้างานยุคใหม่ คืออะไร

โปรแกรมลงเวลาเข้างานยุคใหม่ คือ ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานผ่านระบบดิจิตอลต่างๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างชัดเจน แม่นยำ และเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบข้อมูลส่วนกลางได้แบบ Real Time สามารถเข้าระบบที่ไหนก็ได้ในโลก ระบบุตำแหน่งได้อย่างชัดเจน ทำให้ HR หรือเจ้าของกิจการสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้งานในส่วนอื่นๆ ต่อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน แบบออนไลน์อยู่ 8 ระบบ ดังนี้8 ระบบลงเวลาการทำงานออนไลน์ มีอะไรบ้าง


1. ตรวจสอบใบหน้า/ GPS

การลงเวลาทำงานโดยการตรวจสอบใบหน้า และตรวจสอบ GPS ของ Smart Phone เพื่อยืนยันพื้นที่ เป็นระบบหนึ่งจากโปรแกรมลงเวลาเข้างาน โดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งแอพลงเวลาเข้างานแบบนี้สามารถลงเวลาที่ไหนก็ได้ พร้อมกับสามารถอัพเดทและแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาได้ด้วยตนเอง หากมีปัญหาเรื่องการลืมลงเวลา พนักงานก็สามารถแก้ไขด้วยตนเอง โดยยื่นเอกสารออนไลน์ขอเพิ่มเวลาให้หัวหน้างานอนุมัติได้ในทันที ระบบลงเวลานี้จึงเหมาะสำหรับ HR ยุคใหม่ของทุกองค์กร หรือ สำหรับพนักงานที่ต้องทำงานนอกสถานที่ตลอดเวลา


Tips! อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ >>“แอพลงเวลาเข้างาน”


2. แบบเช็คอิน

การลงเวลาการทำงานแบบเช็คอิน เป็นการลงเวลาการทำงานผ่านระบบ GPS ของ Smart Phone และก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่สามารถลงเวลาเข้า-ออกงานได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถเรียกดูข้อมูลและแก้ไขได้แบบ Real Time โดยใช้การลงเวลาผ่าน Application จากโปรแกรมลงเวลาเข้างาน ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้ HR ลดภาระงานในส่วนนี้ไปได้ทั้งหมด เพราะพนักงานสามารถบริหารจัดการเวลาการทำงานของตัวเองได้ จึงเหมาะสำหรับ HR ทุกองค์กรในยุคใหม่นี้ หรือ สำหรับองค์กรที่มีพนักงานทำงานนอกสถานที่


3. แบบ Beacon

การลงเวลาทำงานผ่านอุปรกรณ์ Beacon เป็นการเปิดค้นหาสัญญาณ Bluetooth เพื่อทำการลงเวลาเข้า-ออกงาน เป็นอีกหนึ่งระบบออนไลน์จากโปรแกรมลงเวลาเข้างาน ฟรี โดยสัญญาณ Bluetooth นั้นจะกระจายออกเป็นวงกลม รัศมี 10-30 เมตร ทำให้พนักงานต้องเข้ามาในระยะรัศมีก่อนจึงจะลงเวลาการทำงานได้ และพนักงานจะใช้ Smart Phone ในการลงเวลาผ่าน Application เช่นกัน ซึ่งระบบนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีหลายสาขา องค์กรที่มีปัญหาเรื่องสัญญาณ GPS หรือองค์กรที่มีตึกหลายๆ ชั้น เพราะพนักงานไม่สามารถที่จะลงเวลาเข้า-ออกงานจากด้านล่างตึกได้ ต้องขึ้นมาให้อยู่ในระยะรัศมีก่อยนจึงจะลงเวลาเข้างานได้ เป็นการแก้ปัญหาการโกงเวลาทำงานได้อีกรูปแบบหนึ่ง


4. แบบ Wi-Fi

การลงเวลาผ่านรัศมีของสัญญาณ Wi-Fi คือ พนักงานจะใช้ Smart Phone ในการเปิด Wifi แล้วใช้งานผ่าน Application จากโปรแกรมลงเวลาเข้างาน โดยระยะรัศมีของสัญญาณนั้น HR หรือ เจ้าของกิจการสามารถจำกัดระยะได้ เพื่อให้พนักงานเข้ามาเช็คอินในตำแหน่งที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นระบบการลงเวลาที่มีความยืดหยุ่นและแม่นยำกว่าการใช้ GPS เหมาะสำหรับองค์กรที่มีหลายสาขา และสามารถปรับใช้ได้กับทุกองค์กรในยุคใหม่นี้


5. แบบ QR Code

เป็นระบบการลงเวลาโดยใช้ QR Code จาก Application ของโปรแกรมลงเวลาเข้างาน ฟรี โดยที่พนักงานจะเป็นผู้ Gen Qr Code จาก App แล้วยื่นให้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการลงเวลา (เครื่องกลางขององค์กร) เพื่อสแกน QR Code นั้น โดย QR COde ที่ว่านี้จะเปลี่ยนไปทุกๆ 30 วินาที เป็นขั้นตอนการลงเวลาเข้า-ออกงาน ที่เรียกว่า ระบบ Time App ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ในการสแกน QR Code ด้วย ระบบลงเวลาการทำงานออนไลน์แบบนี้จึงเหมาะสำหรับทุกองค์กรที่ไม่มีอุปกรณ์อื่นๆ และพร้อมที่จะซื้ออุปกรณ์การสแกน QR Code เพิ่มเติม6. แบบ สแกนลายนิ้วเมือ

ระบบลงเวลาแบบสแกนลายนิ้วมือ เป็นระบบที่ต้องใช้โปรแกรมลงเวลาเข้างาน ฟรี ควบคู่ไปกับอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลการลงเวลาของพนักงานให้แบบอัติโนมัติและแจ้งเตือนแบบ Real Time ไปยัง Application และ Line Notify และ HR สามารถนำข้อมูลไปคำนวณเงินเดือนและคำนวณรายรับ-รายจ่ายต่างๆ ของพนักงานได้แบบอัตโนมัติได้เลย ระบบสแกนลายนิ้วมือนี้จึงเหมาะสำหรับทุกๆ องค์กรที่มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ แต่อาจยังไม่เหมาะกับสถานณการณ์โควิดที่ต้องรักษาระยะห่าง และไร้การสัมผัสสิ่งของต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น


7. ผ่าน Application Line

ระบบลงเวลาผ่าน Application Line คือ การที่พนักงานลงเวลาเข้า-ออกงาน ผ่าน Application Line จากโปรแกรมลงเวลาเข้างาน ที่สามารถลงเวลาเข้างานได้เช่นเดียวกับ Application ปกติของโปรแกรมเลย แต่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับพนักงานที่ไม่ต้องการ Download Application มาไว้ในเครื่อง โดยสามารถลงเวลาด้วยการ Check-in จาก GPS การแสกน QR-Code ของ Time App การสแกนใบหน้าและ Beacon ระบบลงเวลาการทำงานออนไลน์แบบนี้เหมาะสำหรับทุกองค์กรในยุคใหม่ หรือ สำหรับพนักงานที่ต้องทำงานนอกสถานที่ ได้เป็นอย่างดี


8. แบบ Time App

ระบบลงเวลาแบบ Time App นั้น มีด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่


  • การลงเวลาโดยใช้ Time Web สามารถแบ่งตามการใช้งานได้อีก 2 วิธีคือ
  1. แบบที่ 1 คือ การนำอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ มาตั้งเป็นเครื่องกลางแล้ว Gen QR Code จากโปรแกรมลงเวลาเข้างาน จากนั้นให้พนักงานลงเวลาเข้า-ออกงานโดยการสแกน QR Code ที่โปรแกรมสร้างขึ้นผ่าน Application จาก Smart Phone ของพนักงานเอง
  2. แบบที่ 2 คือ การนำอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ มาตั้งเป็นเครื่องกลางแล้ว ถ่ายภาพพนักงาน ผ่านโปรแกรมลงเวลาเข้างาน เพื่อลงเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน

  • การลงเวลาโดยใช้ Time App สามารถแบ่งตามการใช้งานได้อีก 3 วิธีคือ
  1. แบบที่ 1 คือ การนำอุปกรณ์ Smart Phone มาตั้งเป็นเครื่องกลางแล้ว สร้าง QR Code จากแอพลงเวลาเข้างาน จากนั้นให้พนักงานลงเวลาเข้า-ออกงานโดยการสแกน QR Code ที่เครื่องกลางนี้สร้างขึ้น
  2. แบบที่ 2 คือ การนำอุปกรณ์ Smart Phone มาตั้งเป็นเครื่องกลางแล้ว ถ่ายภาพพนักงาน ผ่านแอพลงเวลาเข้างาน เพื่อลงเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน
  3. แบบที่ 3 คือ การนำอุปกรณ์ Smart Phone มาตั้งเป็นเครื่องกลางแล้ว พนักงานลงเวลาเข้า-ออกงานโดยการสร้าง QR Code จาก Application ใน Smart Phone ของพนักงานแล้วให้ Smart Phone เครื่องกลางคอยสแกน QR Code นั้น เป็นการลงเวลาอีกวิธีหนึ่ง

ซึ่งระบบลงเวลาการทำงานออนไลน์แบบนี้เหมาะสำหรับทุกองค์กรในยุคใหม่ โดยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับองค์กรที่มีหลายสาขา และพนักงานในแต่ละสาขามีจำนวนน้อย เพราะจะไม่คุ้มค่ากับการซื้ออุปกรณ์การลงเวลาเพิ่ม หรือ สำหรับองค์กรที่พนักงานไม่สะดวกในการใช้ Applicatiion หลักของโปรแกรมลงเวลาเข้างาน หรือยังเหมาะสำหรับองค์กรที่มีสัญญาณ GPS และ Wifi ไม่เสถียรภาพได้อีกด้วย


Tips! อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ >>“แอพลงเวลาเข้างาน”สรุปความสำคัญของโปรแกรมลงเวลาเข้างาน ฟรี สำหรับ HR ยุคใหม่

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่ยุคเก่า หรือ ยุคใหม่ ระบบลงเวลาการทำงานต่างๆ จากโปรแกรมลงเวลาเข้างาน ฟรี นั้น เป็นระบบสำคัญที่ต้องใช้ในทุกๆ องค์กร เพราะการบริหารงานบุคคล ต้องการข้อมูลในส่วนนี้ในการดำเนินงานกับส่วนอื่นๆ ต่อไป ดังนั้น โปรแกรม ลงเวลาเข้างาน ฟรี ดังเช่น โปรแกรม HumanSoft นั้น จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยให้ HR และเจ้าของกิจการทุกท่าน บริหารงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้