ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการคำนวณภาษีให้กับพนักงานได้

  การเปลี่ยนรูปแบบการคำนวณภาษีให้กับพนักงานจาก ภงด.1 ไปเป็น ภงด.3 หรือ คิดภาษี ภงด.1 ใหม่ทุกเดือน เป็นรายได้ 40(2) จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษีของประเภทพนักงานใน “ข้อมูลกลุ่มประเภทพนักงาน” ตามรหัสอ้างอิงของพนักงานแต่ละประเภท


การตรวจสอบข้อมูลกลุ่มประเภทพนักงาน

  วิธีการตรวจสอบการตั้งค่าภาษีของพนักงานแต่ละประเภท ให้มาตรวจสอบที่เมนูข้อมูลองค์กร เลือกข้อมูลกลุ่มประเภทพนักงาน

  หลังจากให้ให้มาตรวจสอบที่ช่องรหัสอ้างอิง และช่องภาษี ของพนักงานแต่ละประเภท และนำรหัสอ้างอิงดังกล่าว ไปเลือกในข้อมูลพนักงานอีกครั้ง


  เมื่อเลือกประเภทพนักงานที่ต้องการได้แล้ว ให้มาทำการเลือกเปลี่ยนในข้อมูลพนักงาน ในช่องประเภทพนักงาน ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ทั้งข้อมูลพนักงานรายบุคคล และเมนูย่อย “ข้อมูลเงินเดือน”