PageView Facebook

คิวเวลา คืออะไร ?

คิวเวลา คือ การจัดลำดับการลงเวลาการทำงานของพนักงานไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน, Line OA หรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รวมไปถึงช่องทางการลงเวลาต่าง ๆ เพื่อป้องกับเวลาของพนักงานไม่เข้าสู่ระบบ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของระบบอีกด้วย


สำหรับการลงเวลาการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน HumanSoft

  กรณีที่พนักงานลงเวลาการทำงานเรียบร้อยแล้ว ให้กดกลับมาที่หน้า Home และทำการรีเฟรชหน้าจออีกครั้ง เพื่อตรวจสอบการลงเวลาการทำงานของตนเอง

  จะพบกับเวลาทีเทา คือ เวลาดังกล่าวอยู่ในลำดับของการเข้าคิว สามารถปิดแอพพลิเคชันได้เลย เมื่อเวลาเข้าสู่ระบบแล้วจะกลายเป็นสำดำทันที

  เมื่อเวลาผ่านไปหากกลับมาตรวจสอบอีกครั้งยังพบเวลาสีเทาอยู่ ให้กดมาที่ข้อมูลประจำวัน เพื่อตรวจสอบอีกครั้งได้เลย จะพบกับหน้าตารางเวลาการทำงานของตนเอง หลังจากนั้นให้กดกลับมาที่หน้าหลักอีกครั้ง เวลาดังกล่าวจะกลายเป็นสีดำ


ปุ่ม Re-Upload เวลา

มีไว้เพื่อให้พนักงานตรวจสอบการลงเวลาการทำงานของตนเองที่อยู่ในลำดับการส่งข้อมูลเข้าระบบ ซึ่งจะใช้ในกรณีที่แอปพลิเคชันของพนักงานไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ เมื่อแอปพลิเคชันสามารถเชื่อมต่อกับระบบได้แล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบกับข้อมูลเวลาในหน้านี้อีกครั้ง และดึงข้อมูลเวลาเข้าระบบ